Hvidvask

IBISI REVISION ApS

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende IBISI REVISION ApS

  • 1. februar 2019
  • IBISI REVISION ApS,
  • Skatterådgivere, bogholdere o.a. der tilbyder samme ydelser som advokater, ejendomsmæglere eller revisorer

Resumé

På baggrund af et afholdt kontrolbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 1. februar 2019 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende IBISI REVISION ApS, CVR-nr. 34451699.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at IBISI REVISION ApS ikke havde udarbejdet en tilstrækkelig risikovurdering, hvorfor virksomheden blev påbudt at identificere og vurdere risikoen for, at virksomheden kan blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme.

Erhvervsstyrelsen påbød herudover IBISI REVISION ApS at opdatere sine skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller, således at de lever op til kravene i hvidvaskloven.

Erhvervsstyrelsen konstaterede derudover, at IBISI REVISION ApS havde udbudt tjenesteydelser omfattet af hvidvasklovens § 1, stk. 1, nr. 18, forud for registreringen i Erhvervsstyrelsens register til bekæmpelse af hvidvask, hvorfor virksomheden modtog en påtale for dette forhold.

Erhvervsstyrelsen har endvidere besluttet at anmode Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) om at indlede en politimæssig efterforskning af, om IBISI REVISION ApS har overtrådt hvidvasklovens § 58, stk. 1.

Virksomheden modtog den 18. juni 2019 et bødeforelæg på 30.000 kr., for overtrædelse af hvidvasklovens § 58, stk. 1, som efterfølgende er blevet vedtaget.