Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Hvorfor regler om cookies?

Formålet med cookiereglerne er at beskytte brugernes privatliv, når de færdes på internettet og dermed sikre deres tillid til nettet. Tilliden er en forudsætning for det digitale marked og den videre udvikling heraf.

Forbrugernes kendskab til og kritiske holdning over for cookies er stigende. Ifølge en e-handels analyse lavet i 2012 af Foreningen for Dansk Internethandel, FDIH, ved 2 ud af 3 brugere, hvad en cookie er. Halvdelen af de brugere, der kender cookies, har aktivt forhindret eller begrænset accepten af cookies.

Reglerne er tæt forbundne med reglerne i Persondataloven og skal ses i lyset heraf. Cookiereglerne regulerer midlet til indsamling af data og dækker al indsamling, uanset om der er tale om personhenførbare oplysninger eller ej.