Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Nyhed27.06.2014

Hvordan får vi mere mobilt bredbånd efter 2020?

Emner: Tele og internet

700 MHz-frekvensbåndet kan skabe bredbåndsdækning i tyndt befolkede områder med dårlig dækning. Ny undersøgelse viser, at det er muligt at frigøre 700 MHz-frekvensbåndet til mobilt bredbånd, selv om frekvensbåndet i dag benyttes til antenne-tv.

Grundlaget for undersøgelsen er blandt andet en

Rambøll vurderer, at det vil være muligt at frigøre 700 MHz-frekvensbåndet og samtidig dække frekvensbehovet til antenne-tv, hvis de resterende frekvenser anvendes mere effektivt. De vurderer endvidere, at der vil være en samfundsøkonomisk gevinst på mellem 2,5 og 4 mia. kr. i perioden 2020-2030 ved at anvende 700 MHz-frekvensbåndet til mobilt bredbånd frem for til antenne-tv. For de nuværende brugere af frekvenserne vil der være udgifter, fx udgifter til tilpasning af sendenet for distributører af antenne-tv og udgifter for antenne-tv-seere til nyt tv-modtageudstyr.

Netop 700 MHz-frekvensbåndet er særligt anvendeligt til at skabe bredbåndsdækning i tyndt befolkede områder med dårlig dækning. Der er ikke andre ledige frekvenser med de samme tekniske egenskaber, som kan forbedre dækningen i disse områder. For at forbedre bredbåndsdækningen i hele landet vil det derfor være af stor betydning, hvis 700 MHz kan frigøres til mobilt bredbånd.

, der er udarbejdet af Erhvervsstyrelsen i samarbejde med Kulturministeriet klarlægger konsekvenserne af at frigøre 700 MHz-frekvensbåndet til mobilt bredbånd. Frekvensbåndet benyttes i dag til udsendelse af antenne-tv med programmer fra bl.a. DR og Boxer TV.

700 MHz-frekvensbåndet forventes at blive anvendt til mobilt bredbånd i store dele af verden, og lande som Sverige og Finland har besluttet, at frekvensbåndet skal anvendes til mobilt bredbånd fra 2017.

Erhvervsstyrelsens undersøgelse er nu sendt i høring med svarfrist den 8. september 2014.