Hvem kan deltage?

Programmet yder støtte til konsortier bestående af forskningsinstitutioner og virksomheder.
 

  • Opdateret 11. januar 2021

Støtte kan ydes til ansøgende konsortier, hvor de enkelte virksomheder/enheder opfylder følgende kriterier: 

  • de er offentlige eller private foretagender hjemmehørende i Unionen
  • deres ledelsesstruktur er etableret i Unionen
  • de benytter kun infrastruktur, faciliteter, aktiver og ressourcer placeret på Unionens territorium
  • de er ikke pålagt kontrol fra et tredjeland eller enhed i et tredjeland   

Da EDIDP særligt har til formål at fremme samarbejde mellem offentlige og/eller private foretagender på tværs af Unionen, er det desuden et krav at gennemførelsen af en udviklingsfase foretages af et konsortium bestående af mindst 3 støtteberettigede enheder hjemmehørende i minimum 3 forskellige medlemslande.

For at være støtteberettiget er det ligeledes et krav, at konsortiet inkluderer mindst 3 indbyrdes uafhængige enheder hjemmehørende i minimum 2 forskellige medlemslande. Her forstås at enhederne ikke må være direkte eller indirekte kontrolleret af hinanden.
 

Kontakt Team Forsvarsindustri