Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Hvem er tegningsberettiget?

En tegningsregel beskriver, hvem der i et IVS, ApS, A/S, P/S kan indgå bindende aftaler på virksomhedens vegne. Det gælder også I/S med virksomheder som interessenter og K/S med virksomheder som komplementarer.

Tegningsreglen fremgår af virksomhedens oplysninger i CVR på Virk

Virksomheders tegningsregel fremgår af virksomhedens oplysninger i CVR på Virk. Søg virksomheden frem og se under ’Ledelse, revision, ejerforhold og tegningsregel’.

Enkeltmandsvirksomheder og andre personligt ejede virksomheder har ikke nogen tegningsregler. Det er altid den eller de fuldt ansvarlig(e) deltager(e), der tegner en personligt ejet virksomhed.

Tegningsreglen skal være entydig

Tegningsreglen skal være entydig, og tegningsreglen er entydig, når det fremgår, om det er direktion og/eller bestyrelse, der har tegningsret - fx ’Virksomheden tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse'. En tegningsregel er ikke entydig, hvis der fx står ’Virksomheden tegnes af ledelsen’, fordi ledelsen kan omfatte både direktører og bestyrelsesmedlemmer.

En ændring skal besluttes af generalforsamlingen

Du kan ændre en tegningsregel, hvis det besluttes af generalforsamlingen. En ændret tegningsregel skal registreres via Ændre virksomhed på Virk Indberet. Beslutningsreferatet fra generalforsamlingen skal vedhæftes.

Når tegningsreglen ikke er beskrevet i vedtægterne

Hvis tegningsreglen ikke fremgår af virksomhedens vedtægter, registrerer Erhvervsstyrelsen den såkaldt legale tegningsregel:

Enten:

  • Selskabet tegnes af bestyrelsens medlemmer hver for sig eller af en direktør alene (hvis virksomheden har både direktion og bestyrelse)

Eller:

  • Selskabet tegnes af en direktør alene (hvis virksomheden kun har en direktion).