Hvem er omfattet af reglerne om persondatasikkerhed i den elektroniske kommunikationssektor?

Erhvervsstyrelsen fører tilsyn med udbydere af offentlige elektroniske kommunikationstjenester, der skal overholde særlige regler ved brud på persondatasikkerheden.

  • Opdateret 8. juli 2022

Både internetudbydere og interpersonelle kommunikationstjenester er omfattet af reglerne om persondatasikkerhed i den elektroniske kommunikationssektor, som Erhvervsstyrelsen fører tilsyn med. Interpersonelle kommunikationstjenester er både traditionelle taleopkald mellem to personer, e-mail, beskedtjenester og gruppechat m.v. 

Derimod betragtes video-on-demand-tjenester, hjemmesider, blogs og lignende ikke som interpersonelle kommunikationstjenester. 

Er du i tvivl, om din virksomheds tjeneste er en interpersonel kommunikationstjeneste? 

Hvis du kan svare ja til disse to spørgsmål, så er din virksomhed sandsynligvis omfattet af Erhvervsstyrelsens tilsyn med persondatasikkerheden:

  • Kan brugerne kommunikere direkte med et afgrænset antal andre brugere igennem din virksomheds kommunikationstjeneste? 
  • Kan brugerne selv vælge, hvilke andre brugere de vil kommunikere med? 

Hvis du har behov for hjælp til at vurdere, om din virksomhed hører under Erhvervsstyrelsens tilsyn, så skriv til os på [email protected]

Selvom tjenesten egentlig inkluderer en interpersonel kommunikationstjeneste, kan det under særlige omstændigheder være, at den ikke er omfattet af reglerne, hvis kommunikationsfunktionen blot er en mindre støttefunktion tæt knyttet til en anden tjeneste.  

I tilfælde af brud på persondatasikkerheden 

Hvis din virksomhed udbyder en offentlig elektronisk kommunikationstjeneste (uanset om det er traditionel telefoni eller en NUIK-tjeneste), skal du indberette evt. brud på persondatasikkerheden til Erhvervsstyrelsen.