Hvad med forsvarsforbeholdet?

Forsvarsforbeholdet udelukker ikke danske virksomheder fra at deltage i programmet.
 

  • Opdateret 11. januar 2021

Danske virksomheder kan fuldt og helt deltage i projekter, der støttes af EDIDP.

EDIDP er hjemlet i en bestemmelse i Lissabon-traktaten, som omhandler industripolitik. Denne bestemmelse er ikke omfattet af forsvarsforbeholdet, og danske myndigheder kan derfor deltage i varetagelsen af danske interesser på EU-niveau.

Af samme grund udelukker forbeholdet som udgangspunkt heller ikke forsvaret fra at samarbejde med andre medlemsstater om udviklingsprojekter. Forsvaret må således godt definere fælles projekter med andre EU-lande og bistå danske virksomheder med støtteerklæringer jf. kriterierne listet under Særlige opmærksomhedspunkter.

Kontakt Team Forsvarsindustri