Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Hvad er samfundsansvar

Hvordan arbejder de danske virksomheder med samfundsansvar?

Virksomheder viser samfundsansvar og skaber værdi for både virksomhed og samfund ved i dialog med deres interessenter at håndtere sociale, miljømæssige og etiske udfordringer i overensstemmelse med internationalt anerkendte principper for samfundsansvar.

Virksomheder kan eksempelvis:

  • Stille krav til leverandører om at overholde menneske- og arbejdstagerrettigheder
  • Samarbejde med leverandører om at forbedre sociale og miljømæssige forhold
  • Arbejde systematisk med miljø- og klimaledelse
  • Arbejde for at forbedre medarbejderforhold og arbejdsmiljø internt i virksomheden
  • Udvikle nye produkter eller ydelser, der indeholder en social eller miljømæssig dimension

Få mere viden, vejledning og værktøjer til virksomheders samfundsansvar på samfundsansvar.dk.