Hvad er EDIDP?

European Defence Industrial Development Programme (EDIDP) er et af to EU testprogrammer for forsvarsforskning og -udvikling. Programmet yder støtte til udviklingen af forsvarsmateriel og –teknologi gennem medfinansiering fra EU-budgettet.

  • Opdateret 11. januar 2021

Formål

EDIDP har til formål at fremme forsvarsindustriens konkurrenceevne, effektivitet og innovationskapacitet i hele Unionen. 

Mere specifikt søger programmet at støtte investeringer i fælles forskning og fælles udvikling på det forsvarsindustrielle område for derved at tilskynde til fælles indkøb og fælles vedligeholdelse af forsvarsmateriel og -teknologier. Programmet har bl.a. fokus på områder som droneteknologi, satellitkommunikation, early warning-systemer, kunstig intelligens, cyberforsvar og maritim overvågning.

Baggrund

EDIDP er et af to testprogrammer, som går forud for Den Europæiske Forsvarsfond. Formålet med Den Europæiske Forsvarsfond er at facilitere medlemslandenes samarbejde om udviklingen af strategiske forsvarskapaciteter og teknologier, som det stigende konfliktniveau og den voksende ustabilitet i Europas nærområde påkræver. Med forsvarsfonden ønsker Kommissionen at skabe bedre betingelser og større incitament til samarbejde mellem medlemslandene i hhv. forsknings-, udviklings- og indkøbsfasen.

Hensigten er især at undgå unødvendig duplikation samt at minimere de teknologiske forskelle landene imellem for derved at øge interoperationaliteten mellem landenes kapaciteter. Der er derfor behov for at styrke det europæiske samarbejde på det forsvarsindustrielle område - dels for at sikre, at medlemslandene får mest muligt ud af deres nationale forsvarsbudgetter, og dels for at sikre udviklingen af nødvendige strategiske teknologier og kapaciteter i Europa. 

Kontakt Team Forsvarsindustri