Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Pressemeddelelse24.04.2013

Hurtigt bredbånd vinder frem

Emner: Tele og internet

Befolkningen efterspørger i stigende grad hurtigt bredbånd. Og alene i 2012 steg antallet af højhastighedsforbindelser med 46 pct. Det viser nye tal fra den halvårlige telestatistik fra Erhvervsstyrelsen.

Antallet af abonnenter med højhastighedsbredbåndsforbindelser med downloadhastigheder på mindst 30 Mbit/s steg med godt 100.000 til i alt 319.000 abonnementer i løbet af 2012.

Andelen af bredbåndsabonnementer med mindst 30 Mbit/s udgør 14 pct. af de samlede bredbåndsabonnementer i slutningen af 2012 mod kun 10 pct. i slutningen af 2011.

I samme periode steg andelen af bredbåndsabonnementer med mindst 10 Mbit/s i download-hastighed til 74 pct. af alle fastnet bredbåndsabonnementer i slutningen af 2012 mod 65 pct. et år tidligere.

Finn Petersen, vicedirektør i Erhvervsstyrelsen:
Mange flere borgere og virksomheder har i det seneste år tegnet abonnement på bredbånd med høje hastigheder. Den stigende udnyttelse af den digitale infrastruktur er et godt og vigtigt tegn på, at danskerne har taget digitaliseringens muligheder til sig. Det vil bl.a. være til stor gavn for virksomhedernes produktivitet og vækst.

Det samlede antal bredbåndsabonnementer steg med 34.000 i 2012 og nåede for første gang over 2,2 mio. Der er nu 39,6 fastnet bredbåndsabonnementer pr. 100 indbyggere i Danmark pr. 30. december 2012 mod 39,2 året før.

Den nye telestatistik viser også, at IP-telefoni-abonnementer for første gang overhalede fastnet-telefonien i 2012. Det skyldes primært et fortsat fald i fastnet-telefoni-abonnementer.

Kontakt: Fuldmægtig Jesper Falsted Karlsen på tlf 35 29 12 19 eller jefaka@erst.dk.

Læs hele 'Telestatistik - andet halvår 2012'.

Andre tal fra telestatistikken

Nedenstående viser i hovedtræk udviklingen på det danske telemarked det sidste år, fra andet halvår 2011 til andet halvår 2012.

Fastnet og mobilt bredbånd

 • Datatrafikken fra mobiltelefoner er vokset med ca. 172 pct. fra 3.500 TB til 9.600 TB.
 • Det samlede antal mobile bredbåndsabonnementer steg med 16,7 pct. fra 4.651.000 til 5.427.000 i løbet af 2012. Den primære kilde til væksten er en stigning i standard mobilabonnementerne der bruger data. De steg 15,4 pct. fra 2.759.000 til 3.184.000 i løbet af 2012, og udgør nu 58,7 pct. af det totale antal mobile bredbånds-abonnementer. De dedikerede dataabonnementer udgør 18,8 pct. og tillægsdataabonnementer udgør 22,5 pct. i slutningen af 2012.
 • Antallet af fastnet bredbåndsabonnementer er steget let med 39,6 fastnet bredbåndsabonnementer pr. 100 indbyggere i Danmark pr. 30. december 2012 mod 39,2 året før. Udbredelsen af fastnet bredbånd er stadig stor i forhold til både Europa og resten af verden.
 • Antallet af fastnet bredbåndsabonnementer baseret på kobber (DSL) er fortsat svagt faldende, mens kabelmodem-teknologien oplever en mindre stigning på knap 6 pct. Bredbåndsabonnementer baseret på fiber er fortsat i kraftig fremgang med en vækst på næsten 25 pct. svarende til godt 53.500 nye fiberabonnementer.
 • Antallet af fastnet bredbåndsabonnementer med downloadhastighed på mindst 100 Mbit/s steg 50 pct. fra godt 16.000 til over 24.000.
 • Medianhastigheden for fastnet bredbånd download er steget med 16 pct. fra 15,7 Mbit/s slutningen af 2011 til 18,2 Mbit/s i slutningen af 2012. Medianhastigheden for upload udgør ved udgangen af 2012 stadig kun lidt over 10 pct. af medianen for download. Medianen er en beregnet hastighed, hvor den ene halvdel af de solgte abonnementer har højere hastigheder og den anden halvdel lavere. Bredbåndshastighederne er baseret på selskabernes markedsførte hastigheder.

Mobilabonnementer og -trafik

 • Antal afsendte sms-beskeder tæller nu kun 5,5 mia. mod 6 mia. året før, et fald på 8,2 pct. Det er det femte halvår i træk, at antallet af sms-beskeder falder. Det er danskernes brug af smartphones og mobilt internet, der fortsat præger udviklingen. Til gengæld stiger antallet af afsendte mms-beskeder med næsten lige så meget i procent som sidste halvår, 51,4 pct. fra 65 mio. til 82 mio. I andet halvår 2012 sendte hvert mobilabonnement i gennemsnit 111 sms'er og ca. 1,6 mms'er om måneden.
 • I andet halvår 2012 blev der fortsat talt væsentligt mere i mobiltelefon end i fastnettelefon. Med 6,1 mia. minutter blev der talt 2,6 gange mere i mobiltelefon end i fastnettelefon, inkl. IP-telefoni.
 • I andet halvår 2012 begyndte mængden af mobil udlandstrafik at stige igen og var ved udgangen af 2012 1,7 pct. større end året før. Den mobile indlandstrafik steg med 1,8 pct. i samme periode.

Fastnet

 • PSTN-telefoni bliver i højere grad udskiftet med mobiltelefoni eller IP-telefoni. Således faldt antallet af PSTN-abonnementer med godt 144.000 fra 1.104.000 til 960.000 faldt, hvilket er det samme som 13,1 pct., mens IP-telefoni-abonnementer steg med 2,3 pct. fra 942.000 til 964.000 i samme periode. Dermed var der med en forskel på lidt over 4.000 ved udgangen af 2012 for første gang flere IP-telefoni-abonnementer end PSTN-abonnementer.
 • Selvom der nu er flere ip-telefoni-abonnementer, tales der stadig mere i fastnettelefonen. I andet halvår af 2012 blev der talt 3 timer og 38 minutter i gennemsnit i fastnettelefonen (inkl. ISDN) og 2 timer og 44 minutter pr. måned via ip-telefoni.
 • Trafikken fra PSTN- og ISDN-abonnementer er fortsat på retur. I andet halvår 2012 blev der genereret ca. 20 pct. mindre trafik end i samme periode året før. Hidtil har trafikken fra IP-telefoni-abonnementer generelt været stigende, men med 947 mio. minutter i andet halvår 2012 mod 964 mio. minutter i andet halvår 2011 var der en negativ udvikling i 2012.

Triple-play

 • Ved udgangen af 2012 var antallet af triple-play-abonnementer ekskl. tjenester via mobilnettet knap 320.000, en stigning på knap 26 pct. i forhold til året før. Dette er den hidtil laveste procentvise stigning. Triple-play er abonnementer, der kombinerer tre forskellige tjenester i ét abonnement, fx tv, internet og telefoni.

IPTV

 • Antallet af IPTV-abonnementer steg fra slutningen af 2011 til slutningen af 2012 med 15 pct. til knap 340.000, og væksten er dermed faldet til et niveau, der svarer til væksten i samme periode et år tidligere.

Baggrund

 • Erhvervsstyrelsen indsamler og kvalitetssikrer to gange årligt data fra udbydere af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester. Disse data bliver publiceret i to halvårlige telestatistikker.
 • Data i 'Telestatistik - andet halvår 2012' er baseret på indberetninger fra 137 selskaber.
 • Se hele telestatistikken og baggrundsark