Hovedstadsområdet

Planloven fastlægger overordnede principper for byudvikling, byomdannelse og regionale friluftsområder i hovedstads-området. Disse principper er konkretiseret i Fingerplan 2013 - landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning.

Planen regulerer ikke direkte, hvad den enkelte borger kan, men har betydning for, hvor kommunerne kan planlægge eksempelvis ny byudvikling eller friluftsområder. 

Fingerplanen har siden 1948 dannet rygrad i den regionale planlægning for hovedstadsområdet på trods af, at planen konstant har været udfordret af den faktiske udvikling, og på trods af, at planlægningen har været varetaget af flere forskellige organer.

Billeder

Her kan du se eksempler på hvordan Fingerplanen har påvirket byplanlægningen i hovedstadsområdet:

Smørum Golfcenter. Området mellem fingrene i Fingerplanen skal opretholdes som grønne kiler med rekreative områder, så som golfbanen i Smørum  

Amager motorvej. Transporkorridoren blev introduceret i 1973 og blev brugt under konstrutionen af Øresundsbroen og motorvejen over Amager.

Vestskoven. Det første træ blev plantet i Vestskoven i 1967. Skoven ligger i den indre del af de grønne kiler og opdeler derved tætbebyggede forstadsområder.  

Ørestad Station. Når folk faktisk har et valg mellem forskellige typer transport, vælger mange mennesker at efterlade bilen hjemme og eksempelvis tage metroen, som her i Ørestaden.

Kildedal Station. Stationen åbnede i 2000 som en ny station på banen til Frederikssund, og er tænkt som et sted hvor byen kan ekspandere fremover. 

Hvilket område dækker Fingerplanen?

Hovedstadsområdet omfatter ifølge planloven 34 kommuner: alle kommuner i Region Hovedstaden (bortset fra Bornholms Kommune), samt Greve, Køge, Lejre, Roskilde, Solrød og Stevns Kommuner i Region Sjælland.

Herunder kan du se både hvordan den oprindelige skitse af området, som Fingerplanen skulle dække, så ud og hvilke områder, der er dækket af den seneste Fingerplan fra 2013. 

1948  

2013