Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Nyhed19.12.2013

Høringssvar om ny revisorpåtegning

Emner: Liberale erhverv, Virksomhed og erhverv

Erhvervsstyrelsen har afgivet fælles høringssvar på IAASB's forslag til en ny revisionspåtegning

Erhvervsstyrelsen har sammen med 20 europæiske tilsynsmyndigheder afgivet et fælles høringssvar på IAASB's forslag til en ny revisionspåtegning. IAASB - The International Auditing and Assurance Standards Board udsteder de internationale revisionstandarder, ISA'er.

I høringssvaret giver tilsynsmyndighederne sin opbakning til IAASB's forslag til en ny og banebrydende måde at afgive revisionspåtegninger på, der retter sig mod at give regnskabsbrugerne mere informationer om revisionen af årsrapporter.

Erhvervsstyrelsen støtter forslaget om, at revisor i revisionspåtegningen skal afgive udtalelser om sin vurdering af virksomhedens fortsatte drift og om væsentlige revisionsmæssige forhold, der er identificeret under revisionen af årsrapporten.

Ifølge forslaget er kravet om afgivelse af oplysninger om væsentlige revisionsmæssige forhold obligatorisk for revisionspåtegninger på årsrapporter for børsnoterede virksomheder, men i høringssvaret opfordres IAASB til fremover at udvide kravet til virksomheder af offentlig interesse.

Læs mere om IAASB's forslag til en ny revisionspåtegning her