Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Nyhed15.10.2013

Høring over udkast til vejledning til erhvervsfremmeloven

Emner: Tele og internet

Erhvervsstyrelsen gennemfører en høring over udkast til vejledning til erhvervsfremmeloven. Vejledningen skal blandt andet give kommunerne klare rammer for at spille en mere aktiv rolle i at fremme bredbåndsinfrastruktur. Bemærkninger skal modtages senest den 5. november 2013.

Vejledningen er en del af gennemførelsen af regeringsudspillet Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark.

I regeringsudspillet fremgik det bl.a., at "Regeringen vil give kommunerne klare rammer for fremover at spille en mere aktiv rolle i at fremme bredbåndsinfrastruktur, hvor dækningen i dag er mindre god. Erhvervs- og Vækstministeriet vil udarbejde et cirkulære/vejledning til erhvervsfremmeloven, som skaber klarhed om kommunernes mulighed for at stille dækningskrav i lokale områder i forbindelse med indkøb til kommunernes institutioner."

I regeringsudspillet fremgik det også, at det vil "blive undersøgt, hvordan kommunerne kan gives bedre muligheder for at fremme bredbånd, f.eks. ved at stille passiv IKT-infrastruktur til rådighed, herunder nedlægning af tomrør mv. i backboneinfrastrukturen."

Udkastet til vejledning vedrører begge emner.

Læs udkastet til vejledningen på Høringsportalen.

Bemærkninger til udkastet skal sendes til adressen postmar@erst.dkog være Erhvervsstyrelsen i hænde senest den 5. november 2013.