Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Nyhed07.10.2014

Høring over udkast til ny LRAIC-mobil model

Emner: Tele og internet

Den Danske Telemyndighed sender hermed udkast til LRAIC mobil-model inklusiv modeldokumentation og sammenligningsdokument i høring.

Den endelige model skal anvendes i forbindelsen med fremtidig fastsættelse af maksimale engrospriser priser for terminering af taleopkald og sms i mobile net.

Det offentligt tilgængelige høringsmateriale består af:

1) Modeldokumentation
2) Sammenligningsdokument ("Reconciliation paper")
3) Generisk model (Excelark)
4) Sammenligningsfil (Excelark)

og kan ses på denne link til Høringsportalen.

Præsentationen fra LRAIC mobil branchemødet onsdag d. 14. december 2011 kan ses her.

Endvidere har selskaberne TDC, Telenor, Telia og Hi3G modtaget følgende høringsmateriale, der kun er tilgængeligt for det individuelle selskab:
- Selskabsspecifikt annex til Modeldokumentation og Sammenligningsdokument (ét samlet dokument)
- Selskabsspecifik model (i samme excelark/model som generisk model)
- Selskabsspecifik sammenligningsfil (Excelfil)
- Selskabsspecifik kalibreringsfil (Excelfil)

Såfremt der ønskes tilgang til tidligere offentliggjort materiale om LRAIC mobil-projektet kan dette ske på følgende link:
http://www.itst.dk/tele-og-internetregulering/smp-regulering/engrospriser/lraic-1/lraic-processer/lraic-mobil/opbygning-af-lraic-mobil-2011-2012

 

Kontaktinformation: Frederik Rygaard

, Morten Blad Johnsen,