Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Høring over udkast til afgørelser på engrosmarkedet for opkaldsterminering i individuelle offentlige telefonnet på et fast sted (marked 1)

Erhvervsstyrelsen har den 20. december 2016 sendt udkast til afgørelser på engrosmarkedet for opkaldsterminering i individuelle offentlige telefonnet på et fast sted i høring.

Høringen har til formål at sikre, at alle interesserede udbydere af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester får mulighed for at fremkomme med bemærkninger, og at Erhvervsstyrelsen tager hensyn til disse eventuelle bemærkninger i forbindelse med, at der træffes endelig afgørelse.

Høringsmaterialet kan findes på Høringsportalen

Eventuelle høringssvar bedes sendt til postmar@erst.dk og skal være Erhvervsstyrelsen i hænde senest onsdag den 22. februar 2017.