Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Nyhed10.07.2013

Høring om lovforslag om erhvervsdrivende fonde

Emner: Virksomhed og erhverv

Nyt lovforslag vil skabe øget åbenhed og klarhed for omverdenen omkring de erhvervsdrivende fonde samt blandt andet sikre, at lov om erhvervsdrivende fonde så vidt muligt er tilpasset selskabslovgivningen fra 2009. Høringsfristen udløber den 21. august 2013.

Lovforslaget tager udgangspunkt i den store samfundsmæssige betydning, de erhvervsdrivende fonde har. De væsentligste ændringer i forhold til den nuværende lov om erhvervsdrivende fonde er,

  • at der sikres en øget åbenhed i de erhvervsdrivende fonde, blandt andet i forhold til ledelse, vederlag og uddelinger,
  • at kravene til bestyrelsen skærpes,
  • at revisor gives en mere central rolle,
  • at loven bliver mere klar og komplet, idet regler, der i dag fremgår af bekendtgørelser eller administrativ praksis, bliver skrevet direkte ind i loven.

Erhvervsstyrelsen har den 10. juli 2013 sendt forslag til lov om erhvervsdrivende fonde samt en række deraf afledte ændringer i årsregnskabsloven. Lovforslaget forventes fremsat i Folketinget i oktober 2013.

Se Forslag til lov om erhvervsdrivende fonde og ændringer af årsregnskabsloven på Høringsportalen.

Spørgsmål vedrørende lovforslaget kan rettes til Kontorchef Lars Bunch, tlf. 22 48 59 88 eller Kontorchef Jytte Heje Mikkelsen, tlf. 35 29 13 50.