Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Høring om forslag til kommuneplantillæg for lagerfacilitet i Bunken Klitplantage (i høring til 16. marts 2017)

Erhvervsstyrelsen sender hermed forslag til kommuneplantillæg for lagerfacilitet i Bunken Klitplantage i offentlig høring.

Forslag til kommuneplantillæg for lagerfacilitet i Bunken Klitplantage som:

  • Tillæg nr. 15.30 til Frederikshavn Kommuneplan 2015

Samtidigt offentliggør Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning en vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for lagerfacilitet i Bunken Klitplantage, og Miljøstyrelsens udkast til miljøgodkendelse af anlægget offentliggøres.

Forslag til kommuneplantillæg, VVM-redegørelsen og udkast til miljøvurdering, samt udkast til miljøgodkendelse er fremlagt for offentligheden i 8 uger og høringen afsluttes 16. marts 2017.

Materialet kan ses på Erhvervsstyrelsens hjemmeside, på plansystem.dk samt på Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings hjemmeside og på Frederikshavns Kommunes hjemmeside.

Skriftlige bemærkninger til forslag til kommuneplantillæg med tilhørende miljørapporten sendes til:

Erhvervsstyrelsen
Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
E-mail: planloven@erst.dk
Anfør venligst Følgende på henvendelsen:
Kommuneplantillæg for lagerfacilitet i Bunken Klitplantage j.nr. 2017-872

Skriftlige bemærkninger til VVM-redegørelsen sendes til:

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning
Haraldsgade 53
2100 København Ø
E-mail: svana@svana.dk
Anfør venligst Følgende på henvendelsen:
VVM for lagerfacilitet i Bunken Klitplantage j.nr. SVANA-131-00019

Skriftlige bemærkninger til udkast til miljøgodkendelse sendes til:

Miljøstyrelsen
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
E-mail: mst@mst.dk
Anfør venligst Følgende på henvendelsen:
Udkast til miljøgodkendelse, Bunken Klitplantage MST-1270-00378.
Enhver har ret til se ansøgningen om miljøgodkendelse. Anmodning herom skal rettes til Miljøstyrelsen på ovenstående adresse.

Erhvervsstyrelsen og Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning og Miljøstyrelsen vil efter høringsfristen sikre, at de indkomne høringssvar er modtaget hos rette myndighed.

Sagens dokumenter

Følgebrev

Forslag til kommuneplantillæg for lagerfacilitet i Bunken Klitplantage - Tillæg nr. 15.30 til Frederikshavn Kommuneplan 2015

VVM-redegørelse Lagerfacilitet i Bunken Klitplantage

Udkast til miljøgodkendelse af Denex A/S' eksisterende lagerfaciliteter mv. i Bunken Klitplantage