Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Nyhed07.10.2016

Høring af udkast til ny årsregnskabslovstaksonomi

Emner: Virksomhed og erhverv

Primært som følge af de ajourførte revisionsstandarder og ændringer til revisorloven og bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer nr. 736 af 17. juni 2016 har Erhvervsstyrelsen udarbejdet et udkast til en ny taksonomi, som hermed sendes i høring.

 

En taksonomi er en indholdsfortegnelse, som beskriver de elementer, der kan være i en digital årsrapport.

I forhold til den seneste taksonomi fra oktober 2015 er der primært sket ændringer i forhold til revisors erklæringer.

Tilsvarende tilpasninger vedr. revisorerklæringerne vil ligeledes blive foretaget i forbindelse med IFRS-taksonomien, som vil blive udsendt i forbindelse med udgivelsen af den endelige version af årsregnskabslovs-taksonomien.

Frist for indsendelse af høringsbidrag er fredag den 4. november 2016.

Høringsbidrag bedes sendt til chefkonsulent Lise Fode lisfod@erst.dk

Hvis du har spørgsmål til høringen, kan du kontakte Erhvervsstyrelsen på tlf. 35 2910 00.