Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Nyhed15.01.2014

Højere hastigheder på kobbernettet

Emner: Tele og internet

Ny teknologi kan øge bredbåndshastigheden på kobbernettet markant. Det vil kunne give en række slutbrugere op til 100 Mbit/s download og op til 30 Mbit/s upload. En afgørelse fra Erhvervsstyrelsen øger TDC's incitament til at opgradere kobbernettet med vectoringteknologien.

Vectoring er en ny teknologi, som kan øge bredbåndshastigheden på kobber markant. Vectoring kan bidrage til opfyldelsen af regeringens bredbåndsmålsætning om, at alle husstande og virksomheder skal have adgang til en bredbåndsforbindelse med mindst 100 Mbit/s download og 30 Mbit/s upload.

Anvendelsen af vectoring gør det muligt for teleselskaberne at opnå højere og mere stabile hastigheder via kobbernettet. Effekten er størst på korte strækninger, og det gør vectoring særligt interessant i TDC's gadeskabe, som er placeret tæt på slutbrugerne.

Slutbrugere, der har mindre end 400 meter til et gadeskab, vil ifølge TDC kunne få op til 100 Mbit/s download og op til 30 Mbit/s upload ved hjælp af vectoring. TDC har oplyst, at selskabet forventer at udbygge kobbernettet, så mere end 400.000 slutbrugere ved udgangen af 2015 vil være inden for 400 meter fra et gadeskab.

Afgørelse ændrer TDC's forpligtelse

Erhvervsstyrelsens afgørelse øger TDC's incitament til at opgradere kobbernettet, så det udnyttes bedst muligt. Det har dog været helt afgørende for Erhvervsstyrelsen, at alle teleselskaber så vidt muligt får samme fordele ved indførelsen af vectoring i Danmark. Derfor er TDC pålagt at tilbyde konkurrerende teleselskaber et virtuelt netadgangsprodukt (VULA), der kan erstatte den mistede adgang til kobberinfrastrukturen fra gadeskabe. TDC er samtidig forpligtet til at betale udgifterne ved vectorisering af andre teleselskabers forbindelser. Desuden forpligtes TDC bl.a. til at opgradere gadeskabe med vectoring, hvis de konkurrerende teleselskaber ønsker dette.

TDC har hidtil skullet give andre teleselskaber adgang til selskabets kobberinfrastruktur på strækningen fra et gadeskab og ud til slutbrugeren. For at vectoring kan fungere effektivt, er det nødvendigt, at denne forpligtelse ændres. Baggrunden er, at kun ét selskab kan varetage det udstyr, som skal anvendes til vectoring. Fordelene ved vectoring går tabt, hvis flere selskaber opstiller udstyr i samme gadeskab.

Inddragelse af telebranchen

Som en del af forberedelsen af vectoringafgørelsen har Erhvervsstyrelsen siden efteråret 2012 indgående inddraget teleselskaber på det danske bredbåndsmarked, som har ønsket at deltage i arbejdet.

Der har været bred enighed om, at vectoringteknologien bør kunne anvendes, idet den forholdsvis billigt og hurtigt kan øge slutbrugernes bredbåndshastigheder, men det har samtidig været vigtigt, at indførelsen af vectoringteknologien ikke svækker konkurrencen

Erhvervsstyrelsen undersøger nu muligheden for også at bruge vectoring på centraler, så teleselskaberne kan tilbyde endnu flere slutbrugere højere hastigheder.