Hjemmeservice

Hjemmeserviceordningen er ophørt.

Det er ikke længere muligt at få 30 % i tilskud til rengøring, idet Folketinget den 19. december 2012 vedtog at ophæve lov om hjemmeservice med virkning fra 1. januar 2013

Overgangsperiode i 2013

Der har været en overgangsperiode i perioden 1. januar til 1. juli 2013 for hjemmeservicevirksomhederne til at få faktureret og for kunderne til at få betalt for tilskudsberettiget arbejde, der var udført før 1. januar 2013.

Der kunne udbetales tilskud til arbejde udført før 1. januar 2013, hvis:

  • Kunden havde betalt sin del af fakturaen korrekt til styrelsens konto 3100 7609221 senest 31. marts 2013.
  • Fejl eller mangler mv. vedr. fakturaen var rettet inden 1. juli 2013.

    Retten til tilskud er herefter tabt.

Opbevaringspligt

Efter bogførings- og momsloven - der er gældende for alle hjemmeservicevirksomheder - har virksomheden pligt til at opbevare en kopi af alle udstedte fakturaer i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, hvor fakturaen er udskrevet. Ligeledes skal alle relevante bilag (fx arbejdssedler) opbevares sammen med den fakturakopi de knytter sig til. Opbevaringen kan ske både i papirform og elektronisk, men det er væsentligt at der er betryggende sikkerhed for, at en hvilken som helst udstedt faktura og dens tilhørende bilag til enhver tid kan findes frem.

Moms og Skat

Virksomheden skal betale moms og skat af både kundeindbetaling og tilskud.

Du kan læse mere om de praktiske forhold ved afviklingen af de sidste fakturaer, indbetalinger og rettelser m.v. i nyhedsbrevet fra december 2012