Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Hjælp til it-udviklere

Skal du som it-udvikler tilpasse dine systemer til standarderne i NemHandel, kan du finde hjælp her.

Bekendtgørelserne om elektronisk afregning til offentlige myndigheder betyder, at leverandører og offentlige myndigheder skal overholde standarderne i NemHandel. Standarderne gennemgås her, og der henvises til relevante websider, hvor du kan finde yderligere information.


Hent bekendtgørelsen om den europæiske standard og netværk med tilhørende bilag

Fælleseuropæisk serviceorienteret infrastruktur (PEPPOL eDelivery network)

Fra den 18. april 2019 kan statslige myndigheder modtage elektroniske fakturaer via. den fælleseuropæiske infrastruktur. Den 18. april 2020 vil det være gældende for alle offentlige myndigheder, herunder også de ikke-statslige. Det betyder, at det for leverandører til det offentlige vil være muligt at overgå helt til anvendelsen af den europæiske standard og netværk, da det bliver integreret ind i NemHandel.

Man skal overholde kravene til standarden og anvende det fælleseuropæiske netværk, som begge er angivet i bekendtgørelsen og beskrevet i dets bilag.

Adgang til netværket fås gennem en access point. Man kan etablere sit eget access point eller anvende en access point leverandør. Dette er nærmere beskrevet i bekendtgørelsens bilag.


PKI-certifikater udstedes af den europæiske organisation OpenPEPPOL. Dette er først muligt, når man har indgået en transportinfrastrukturaftale (TIA) med en PEPPOL authority (PEPPOL myndighed) og skal bruge certifikater til enten at etablere et access point eller til at blive SMP-leverandør.

Erhvervsstyrelsen er PEPPOL myndighed i Danmark og kan kontaktes på med henblik på at indgå en TIA-aftale.

Fællesoffentlig serviceorienteret infrastruktur (OIOSI)

I NemHandel bruges en Serviceorienteret Infrastruktur (OIOSI) til at håndtere udvekslingen af elektroniske regninger og andre e-handelsdokumenter. Den består af 3 elementer:

  1. Et NemHandels-register over brugere og serviceudbydere og deres endepunkter med tilhørende adresseringsmekanisme. 
     
  2. En webserviceprofil (OIORASP) – som er en såkaldt interoperabilitetsprofil. Profilen er en samling af webservicestandarder med udgangspunkt i specifikke forretningsmæssige krav til sikkerhed og pålidelighed. Profilen benytter sig af både HTTP og SMTP i transportlaget. 
     
  3. En PKI-certifikatinfrastruktur baseret på OCES (Offentligt Certifikat til Elektronisk Service). Du skal bruge en medarbejdersignatur til at oprette dig i NemHandels-registret og et såkaldt funktionscertifikat til at kryptere dokumenterne, når du afsender. 

Toolkits og referenceimplementation

Erhvervsstyrelsen stiller et software-toolkit og en referenceimplementation af en klient til rådighed, for at hjælpe med implementeringen af standarderne i de forskellige forretningssystemer. Software-toolkitet findes både til Java og .NET.

Læs mere om RASP Java

Læs mere om RASP .Net

Læs mere om Referenceklienten

Specifikationerne på OIORASP fremgår af bilag 3 i Bekendtgørelsen. Det er frivilligt for de offentlige myndigheder, om de vil understøtte modtagelse og afsendelse via SMTP, hvorimod modtagelse og afsendelse via HTTP er obligatorisk.

Vi anbefaler, at du tilmelder dig NemHandelgrupperne på Digitaliser.dk for at holde dig opdateret om fejlrettelser og nye versioner af de nævnte komponenter.

På Digitaliser.dk er det muligt at stille spørgsmål samt dele og diskutere erfaringer om implementering af software-toolkitet, referenceklient og standarderne i NemHandel med andre udviklere.

Tilmeld dig NemHandelgrupperne på Digitaliser.dk

Et samlet overblik

Få en samlet gennemgang af standarderne og komponenterne i NemHandel i den tekniske introduktion til NemHandel.

Læs mere på Digitaliser.dk

Erhvervsstyrelsen anbefaler, at der ved implementering af standarden tages udgangspunkt i det uddybende materiale, som ligger på OIOUBL.info.

Læs mere på OIOUBL.info

Vi anbefaler ligeledes, at du tilmelder dig OIOUBL-gruppen på Digitaliser.dk for at holde dig opdateret om fejlrettelser, vejledninger og værktøjer til OIOUBL.

Læs mere om OIOUBL-gruppen på digitaliser.dk

OIOUBL-dokumenter

OIOUBL er en dansk tilpasning af den internationale e-handelsstandard UBL 2.0. fra standardiseringsorganet OASIS.

OIOUBL indeholder 15 forretningsdokumenter, herunder faktura og en række ordre- og katalogdokumenter.

De offentlige myndigheder skal som kunde kunne modtage dokumenterne faktura, kreditnota og rykker samt kunne sende en Forretningskvittering (Application Respons). Derudover skal offentlige myndigheder kunne modtage en UTS-forsyningssektorspecifikation. En UTS sendes som bilag til en faktura, og fungerer som et selvstændigt dokument.

Leverandører til de offentlige myndigheder kan vælge at understøtte alle fire, men er kun forpligtet til at sende faktura og kreditnota.

Digitaliseringsstyrelsen overvåger løbende leverandørernes modenhed på området, og vil, når det skønnes forsvarligt, udvide kravet til leverandørerne til også at omfatte afsendelse af rykkere og modtagelse af forretningskvitteringer.

Få en teknisk beskrivelse af OIOUBL-standarden på oioubl.info

UTS-formatet til forsyningssektorregninger

NemHandel omfatter et OIOUBL-dokument til brug ved fremsendelse af forsyningssektorregninger.

OIOUBL ForsyningsSpecifikation (UTS) er et supplement til en OIOUBL-faktura eller Kreditnota og sendes som et selvstændigt OIOUBL-dokument.

UTS er opbygget til at opfylde de formelle krav til en gyldig forsyningsfaktura for brug både i Danmark og udlandet.

UTS bygger på erfaringerne med den tidligere OIOXML FSV specifikation, og udgør en erstatning for denne. Det nye dokument skal bruges af forsyningssektoren og deres offentlige kunder sammen med OIOUBL.

UTS-specifikationen med tilhørende validering og eksempler finder du på Digitaliser.dk

Håndtering af store dokumenter i NemHandel

Der er i NemHandel en anbefalet grænse på dokumentstørrelsen på 10MB i en RASP forsendelse (justeret november 2015).

Hvis dokumenter holdes under 10MB, kan de med sikkerhed sendes til alle NemHandel modtagere, uanset hvilken version af RASP modtageren anvender og uafhængig af servernes kapacitet. Hovedparten af NemHandelsmodtagerne kan dog i dag håndtere 25 MB, så det vil i langt de fleste tilfælde være muligt.

Det er også muligt at sende væsentlig større dokumenter via RASP, men det vil oftest kræve lokale tilpasninger af modtageservices, timeouts og evt. opgradering af serverkapacitet.

På Digitaliser.dk findes nogle store eksempelfiler med og uden vedhæftninger, som man er velkomne til at teste med.

Se mere om store eksempelfiler på digitaliser.dk

Digitaliseringsstyrelsen anbefaler dog ikke at anvende RASP til forsendelse af meget store filer (typisk over 200 MB). Hertil anbefales andre protokoller fx FTP eller SFTP.

 

 

 

 

Driftsinformation

Driftsstatus

I gruppen NemHandel på digitaliser.dk kan du se driftstatus der viser tilgængeligheden af NemHandelsregistret, fx om virksomheder og myndigheder kan lave opslag i registret.

Gå til digitaliser.dk