Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Nyhed15.03.2013

Hjælp på vej til samfundsansvarlige indkøb i det offentlige

Emner: Vækst og iværksætteri

Det skal være lettere for offentlige indkøbere at tænke i samfundsansvarlige baner. Derfor samarbejder Erhvervsstyrelsen med Kommunernes Landforening, Danske Regioner, Miljøstyrelsen og Moderniseringsstyrelsen om at udvikle et fælles værktøj, der kan bruges af alle indkøbere i det offentlige.


Vicedirektør i Erhvervsstyrelsen Victor Kjær:

Offentlige indkøb er et område med et stort potentiale for at styrke fokus på samfundsansvarlighed i Danmark. Jeg er rigtig glad for det gode samarbejde mellem kommuner, regioner og staten, som samler bestræbelserne på, at gøre det lettere for offentlige myndigheder at agere samfundsansvarligt. Som ekstra gevinst kan det fælles værktøj komme til at betyde administrative lettelser, fordi indkøbere i det offentlige får en mere ensartet tilgang til at stille krav om samfundsansvar. Det vil på sigt også være til gavn også for private virksomheder, der handler med det offentlige.

Samfundsansvar i offentlige indkøb drejer sig om at tage hensyn til miljø- og energikrav, sociale og etiske krav. De offentlige indkøbere skal bl.a. være opmærksomme på menneske- og arbejdstagerrettigheder, miljøbeskyttelse og anti-korruption. Det er et kompliceret område, og derfor er det målet at udvikle et fælles værktøj, som kan skabe sammenhæng og overskuelighed. Der bliver ikke ændret på reglerne. Formålet er at udarbejde fælles offentlige retningslinjer for ansvarlige indkøb.

Den offentlige sektor købte i 2010 ind for omkring 290 milliarder kr. Det nye værktøj skal hjælpe kommunerne, regionerne og staten, så de udnytter muligheden og sikrer udbud og efterspørgsel af varer og ydelser, der udover at være billige og af god kvalitet også er sikre og sunde, og produceret under ansvarlige forhold.

Den nye lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd betyder desuden, at offentlige myndigheder kan indklages for mæglings- og klageinstitutionen på lige fod med virksomheder. Derfor er det vigtigt for kommuner, regioner og statens institutioner at vise, at man har udvist den nødvendige omhu i sine indkøb og har en procedure for leverandørstyring, der begrænser risikoen for brug af eksempelvis børnearbejde.

Kommunernes Landsforening, Danske Regioner, Miljøstyrelsen, Moderniseringsstyrelsen og Erhvervsstyrelsen har nu fastlagt rammerne for værktøjet.

Der afholdes informationsmøde, hvor rammerne vil blive præsenteret mandag den 18. marts kl. 14.30 i Erhvervsstyrelsen.

Kontaktperson: Chefkonsulent Ellen Marie Friis Johansen 35 29 14 04

Fakta:

Formålene med CSR-værktøjet er:

  • At det skal være lettere for offentlige indkøbere at stille krav om samfundsansvar i offentlige indkøb.
  • At fremme korrekt og hensigtsmæssig anvendelse af krav om samfundsansvar i forbindelse med offentlige udbud og indkøb.
  • At sænke de administrative barrierer, der er forbundet med at leve op til krav om samfundsansvar, for leverandører til det offentlige gennem en større ensartethed i indhold og udformning af kravene på tværs af den offentlige sektor.

Projektet:

  • Projektet om fælles retningslinjer for samfundsansvar i offentlige indkøb blev iværksat i december 2012, og ledes af Erhvervsstyrelsen.
  • Deltagerne i projektet er fra Kommunernes Landsforening, Danske Regioner, SKI, Erhvervsstyrelsen, Miljøministeriet, Moderniseringsstyrelsen, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og Beskæftigelsesministeriet.
  • Det er planen at værktøjet skal lanceres i august 2013.