Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Historien bag domæneloven

Her kan du læse mere om, hvordan lovgivningen vedr. topdomænet .dk og domænenavne herunder blev til

Den tidligere domænelov

Folketinget vedtog den 16. juni 2005 lov om internetdomæner, der særligt tildeles Danmark (domæneloven). Loven trådte i kraft den 1. juli 2005. Læs den tidligere domænelov her.

Lovens formål

Formålet med loven er at fremme en dynamisk og kvalitetspræget udvikling i det danske internetsamfund ved at tilvejebringe tilgængelighed, gennemsigtighed, effektivitet og sikkerhed om internetdomæner, der særligt tildeles Danmark. Ifølge loven skal internetdomænet .dk forvaltes efter reglerne i loven.

Fra forslag til endelig lov

Domæneloven er i høj grad baseret på en betænkning, som er udarbejdet af domæneudvalget, der blev nedsat af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling den 6. oktober 2003.

Udvalget fik til opgave at undersøge om, og i givet fald i hvilket omfang, der skulle indføres lovgivning på domænenavnsområdet i Danmark.