Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Nyhed14.11.2016

Hellerup Finans A/S – undersøgelse af revisors arbejde

Emner: Virksomhed og erhverv

Erhvervsstyrelsen har iværksat en undersøgelse af revisionen af årsregnskabet for Hellerup Finans A/S for 2014/15 samt revisionen af årsregnskaber for 2014 for en række andre selskaber under Hellerup Finans

 

Ledelsen i Hellerup Finans A/S har fundet det nødvendigt at indsende en omgjort årsrapport for 2014/15. Desuden er der ved aflæggelsen af årsregnskaber for 2015 for en række andre selskaber under Hellerup Finans, konstateret fundamentale fejl i årsregnskaberne for 2014.  Erhvervsstyrelsen har vurderet, at dette kan indebære en risiko for, at revisionen af de pågældende årsregnskaber ikke er udført i overensstemmelse med reglerne herfor.

Erhvervsstyrelsen er tilsynsmyndighed for revisorer og revisionsvirksomheder og kan iværksætte undersøgelser, hvis der er risiko for, at en revisor har overtrådt reglerne. Hvis en revisor overtræder reglerne, kan det føre til, at Erhvervsstyrelsen indbringer vedkommende for Revisornævnet.

Der er alene tale om, at Erhvervsstyrelsen indleder en undersøgelse af revisorernes arbejde vedrørende ovenstående revisionspåtegninger. Styrelsen har således på nuværende tidspunkt ikke konstateret, at revisorlovgivningen har været overtrådt i forbindelse med revisors afgivne revisionspåtegninger, men det er dette forhold, som styrelsens undersøgelse vil afdække.

Erhvervsstyrelsens tilsyn med revisorer skal medvirke til at sikre en høj kvalitet i revisorernes arbejde. Tilsynet giver styrelsen mulighed for at gribe ind overfor revisorer og konstatere, korrigere og forhindre utilstrækkeligt arbejde fra revisors side.

Kontaktperson: Pressekoordinator Søren Møller Nielsen tlf.: 35 29 14 60 eller mail: smn@erst.dk

FAKTA:

  • Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder blev oprettet den 1. juli 2008
  • Det fremgår af revisorlovens § 37, at Erhvervsstyrelsen kan iværksætte en undersøgelse af en revisor eller en revisionsvirksomhed, hvis styrelsen vurderer, at der er risiko for, at en revisor eller en revisionsvirksomhed har overtrådt revisorlovgivningen