Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Nyhed20.06.2017

Hellerup Finans A/S, m.fl. – undersøgelse af revisors arbejde

Emner: Virksomhed og erhverv

På baggrund af undersøgelsen er det Erhvervsstyrelsens vurdering, at revisionen af årsregnskaberne har været behæftet med så omfattende mangler, at styrelsen har indbragt to revisorer for Revisornævnet

Ledelsen i Hellerup Finans A/S offentliggjorde den 18. juli 2016 en korrigeret årsrapport for regnskabsåret 2014/15, efter det blev konstateret, at den oprindeligt offentliggjorte årsrapport for 2014/15 indeholdt fundamentale fejl. Der har ligeledes efterfølgende været konstateret fundamentale fejl i en række øvrige årsregnskaber for 2014 for virksomheder, som er delvist ejet af Hellerup Finans A/S. Erhvervsstyrelsen vurderede på denne baggrund, at der var risiko for, at revisionen af disse årsregnskaber ikke var udført i overensstemmelse med god revisorskik. Styrelsen iværksatte derfor en undersøgelse af den udførte revision af de pågældende årsregnskaber, i henhold til revisorlovens § 37.

På baggrund af undersøgelsen er det styrelsens vurdering, at såfremt der havde været udført en tilstrækkelig revision, burde revisorerne have været nået frem til, at årsregnskabet for Hellerup Finans for 2014/15 var behæftet med væsentlige fejl og mangler i et sådant omfang, at der skulle have været taget forbehold i revisionspåtegningen for, at årsregnskabet ikke opfylder kravet om at årsregnskabet skal give et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Den ene af de to revisorer har underskrevet revisionspåtegningen på de øvrige årsregnskaber for 2014, som ligeledes har været omfattet af undersøgelsen. Styrelsen har også konstateret væsentlige mangler ved den udførte revision af disse årsregnskaber. Denne revisor er ligeledes blevet indbragt for Revisornævnet vedrørende disse mangler.

Erhvervsstyrelsen er tilsynsmyndighed for revisorer og revisionsvirksomheder og kan iværksætte undersøgelser, hvis der er risiko for, at en revisor har overtrådt reglerne. Hvis en revisor overtræder reglerne, kan det føre til, at Erhvervsstyrelsen indbringer vedkommende for Revisornævnet, som det er sket ved denne undersøgelse.

Styrelsen har udarbejdet et uddybende notat, som kan læses her: 

 

Kontaktperson: Pressekoordinator Søren Møller Nielsen tlf.: 35 29 14 60 eller mail: smn@erst.dk

 FAKTA:

  • Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder blev oprettet den 1. juli 2008
  • Det fremgår af revisorlovens § 37, at Erhvervsstyrelsen kan iværksætte en undersøgelse af en revisor eller en revisionsvirksomhed, hvis styrelsen vurderer, at der er risiko for, at en revisor eller en revisionsvirksomhed har overtrådt revisorlovgivningen
  • Erhvervsstyrelsen kan efter revisorlovens § 47b, hvor det findes hensigtsmæssigt, offentligøre resultatet af en undersøgelse efter § 40.