Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Analyse23.03.2015

Helikopteranalyse af virksomhedsområdet i forbindelse med næste generation af NemID

Emner: Digitalisering, Virksomhed og erhverv

Den nuværende aftale om NemID udløber i november 2017. Helikopteranalysen er udarbejdet som led i det forberedende arbejde i forbindelse med genudbuddet af NemID. Analysen har særligt fokus på erhvervsområdet og virksomhedernes behov.

Virksomheder har en særlig udfordring med at få adgang til offentlige digitale løsninger, idet flere aktører skal agere inden for sammen enhed, nemlig CVR-nummeret. Dette udløser bl.a. behov for udstedelse af NemID medarbejdersignaturer samt administration af roller, rettigheder og fuldmagter til at handle på virksomhedens vegne.

Helikopteranalysen har et bredt sigte på de centrale, fællesoffentlige systemer på autentifikations- og autorisationsområdet set fra et brugerperspektiv.

Analysen kortlægger udfordringer og anviser en række mulige løsninger på disse.