Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Havneplanlægning

Miljøministeriet har i samarbejde med KL og Transportministeriet udviklet nogle principper for planlægning i byer med aktive erhvervshavne. Principperne vil indgå i varetagelsen af de statslige interesser i forbindelse med ændringer af kommune- og lokalplaner i og omkring havne af national interesse.

Mange danske byer er vokset op omkring en aktiv erhvervshavn, der har været omdrejningspunkt for områdets handel, produktion, arbejdspladser og økonomiske udvikling.

Havnens og byens udvikling har været knyttet tæt til hinanden, selvom betingelserne for samspillet har ændret sig gennem tiderne.

Se også Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen

Gamle havneområder skaber nye bydele

Op mod årtusindeskiftet var der ledige havnearealer, hvor havneaktiviteterne var hørt op, og hvor de traditionelle produktionsvirksomheder var under afvikling.

Det gjorde det muligt at genanvende de gamle havnearealer til attraktive boliger og rekreative områder mv. Nye beboere rykkede ind på havnearealerne, og der blev åbnet op for byens adgang til vandet.

Det var i disse tilfælde en god udvikling, der har sparet udlæg af nye arealer til byudvikling og har sikret, at havneområderne ikke forslummede.

Havne med vokseværk

De omdannelser, vi kan forvente fremover, vil ikke kun berøre havne, hvor aktiviteterne er hørt op, men vil i langt højere grad ske på havne, hvor godsomsætningen forventes at vokse, og hvor virksomhederne på havnen ikke er under afvikling.

Det stiller store krav til byplanlægningen, hvis erhvervshavnene fortsat skal kunne udvikles og potentielle konflikter mellem by og havn skal undgås.

Redegørelse om havnearealernes anvendelse