Har du registreret adressen på din virksomhed korrekt i CVR?

Danmarks Adresseregister bliver brugt som grundlag for registrering i andre registre og løsninger som fx CVR. Det er vigtigt, at din virksomheds adresse er registreret korrekt.

  • Opdateret 18. august 2022

Erhvervsstyrelsen er ansvarlig for data vedrørende virksomhederne herunder, hvordan virksomheder og foreninger registrerer deres adresser i CVR. Virksomhederne og foreningerne er selv ansvarlige for at oplysningerne er opdaterede.

Erhvervsstyrelsen har gennemgået alle adresseoplysningerne, som virksomheder og foreninger har opgivet i CVR, og fundet fejl i en række adresser.

Typiske fejl i en adresse kan være:

  • Forkert husnummer fx manglende angivelse af husnummerbogstav
  • Manglende eller forkert angivelse af etage (kl, st, 1, 2, 3…)
  • Manglende eller forkert angivelse af side/dør (th, tv, mf, 1, 2…)

Adresserne i CVR er valideret i forhold til Danmarks Adresser (det autoritative adresseregister), hvor kommunerne står for registreringen.

Selvbetjening

Opdatér dine adresseoplysninger på Virk!

Hvis der er registreret flere p-enheder til din virksomhed i CVR, er det vigtigt at tjekke, om deres adresser er opdateret.

Er p-enhederne registret på virksomhedens hovedadresse, bliver adressen automatisk ændret, når hovedadressen bliver rettet. Har p-enhederne andre adresser, skal de rettes enkeltvis.

Adresser indgår i rigtig mange sammenhænge. Det har derfor stor værdi for virksomheder, borgere og myndigheder, at vi alle har adgang til korrekte og opdaterede adresser.

Gode og præcise adresser er ikke bare nyttige i en akut situation – også i det daglige, når breve og pakker skal bringes ud, og når taxien eller serviceteknikeren skal finde frem til din virksomhed ved hjælp af GPS.

Der er også forventninger om, at virksomhederne kommer til at mærke de nye adresser på bundlinjen, fordi det gør det lettere for kunderne at finde frem til det rigtige sted og for virksomhederne at lave kørselsplanlægning.