Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Nyhed02.03.2015

Handlingsplan for styrket kontrolindsats

Emner: Virksomhed og erhverv, Liberale erhverv

Tillid og ansvarlighed er hjørnesten i et velfungerende erhvervsliv i Danmark. Erhvervsstyrelsen understøtter disse værdier med en målrettet tilsyns- og kontrolindsats og styrelsen har netop fremlagt en ny handlingsplan for en styrket indsats over for regnskaber, revision og selskaber.

Erhvervslivet i Danmark skal have gode vilkår og fornuftige spilleregler at arbejde under, så virksomhederne kan bruge deres kræfter på at skabe vækst og arbejdspladser til gavn for hele samfundet. I Danmark er det både nemt og attraktivt at starte og drive en virksomhed. Det betyder imidlertid også, at systemet kan blive sårbart over for misbrug. Derfor er der behov for en effektiv og målrettet kontrolindsats, som hele tiden udvikles og tilpasses. Erhvervsstyrelsen styrker og udbygger løbende kontrolindsatsen, og styrelsen fremlægger nu en handlingsplan, der beskriver den skærpede indsats i forhold til regnskab, revision og selskaber. Digitaliseringen og nye og bedre it-systemer spiller en nøglerolle i dette arbejde. 

Kriminalitet og misbrug skal bekæmpes

Det skal ikke kunne betale sig at udnytte eller misbruge de rammer og systemer, der er lagt for erhvervslivet. Regeringen har stort fokus på dette, og i Erhvervsstyrelsen har vi nu gennem nogen tid skærpet vores indsats for at bekæmpe økonomisk kriminalitet og misbrug. Den nye handlingsplan er et led i den skærpede kontrolindsats,  forklarer vicedirektør i Erhvervsstyrelsen Victor Kjær.

Nye it-systemer giver bedre kontrol

Han forklarer, at Erhvervsstyrelsen her i 2015 vil få langt bedre muligheder for kontrol, når styrelsen tager opdaterede og mere effektive it-systemer i brug. Fremover vil systemet have indbygget en række automatiske kontroller og funktioner, som gør det sværere at misbruge systemet. Samtidig indeholder de en meget efterspurgt funktion, som indebærer, at it-systemet sender en advisering, når der er sket registreringer i et selskab. Beskeden sendes via Digital Post og sendes både til det CVR-nummer, som registreringen handler om og til den person, som registreringen omhandler.

Målrettede initiativer mod skattesnyd og hvidvask

Fremover bliver der også øget åbenhed om ejerforholdene i danske selskaber. De skal registreres i et online ejerregister, som bliver offentligt tilgængeligt fra den 15. juni 2015. Der er også lagt op til øget åbenhed om ejerskab af kommanditselskaber og skærpede regler for ihændehaveraktier.  Erhvervsstyrelsen får desuden fremover mulighed for at foretage uanmeldte kontrolbesøg overfor f.eks. ejendomsmæglere, revisorer og skatterådgivere.

Handlingsplan for styrket kontrol

Handlingsplanen indeholder 19 konkrete initiativer, som er fordelt på fire overordnede målsætninger: Det skal være nemt at drive virksomhed, der skal være tillid til virksomhedernes regnskaber, der skal være øget åbenhed om ejerskab, og vi skal have en styrket kontrolindsats over for dem, der ikke overholder reglerne. Blandt de 19 konkrete initiativer, som Erhvervsstyrelsen skal arbejde med er blandt andet:

  • Analyse af mulighederne for udvikling af digitale regnskaber, der automatisk kobler bogføringssystemer med indberetning til myndighederne. Formålet med digitalisering er at reducere virksomhedernes omkostninger til at udarbejde årsregnskab og skatteopgørelser. Samtidig forventes digitaliseringen også at kunne reducere antallet af fejl i årsregnskaber.
  • Undersøgelse af revisors forskellige roller som leverandør af revision, regnskabsydelser og rådgivning. Revisor spiller en vigtig rolle i forhold til tilliden til virksomhedernes regnskaber og det er derfor vigtigt at fremme et velfungerende marked for revisionsydelser.  Det undersøges også, hvordan den ledelsesmæssige side i virksomhederne kan forbedre revisionen, specielt revisionsudvalgenes rolle.
  • Udvikling af et register over de reelle ejere af selskaber. Registeret skal sikre yderligere åbenhed om ejerforholdene i danske virksomheder.  Registeret vil samtidig indeholde funktioner, der understøtter indsatsen mod hvidvask.
  • Styrket kontrol, hvor der er forbehold i revisionspåtegningen.  Regnskaber, hvor revisor tager forbehold for lovligheden eller ikke er i stand til at afgive en konklusion på regnskabet, vil fremover i højere grad blive taget ud til nærmere undersøgelse. Erhvervsstyrelsen kan stille krav til selskaberne om at bringe tingene på plads, hvis ikke regnskaberne lever op til lovgivningens krav.