Guide: Er din virksomhed omfattet af reglerne om digital bogføring?

Besvar maks tre spørgsmål og få et umiddelbart overblik over, om din virksomhed skal bogføre digitalt samt hvilke regler og frister, du skal være opmærksom på.

 • Opdateret 9. maj 2023
PMV'er bliver ikke omfattet af reglerne om digital bogføring, fordi de maksimalt må have en omsætning på 50.000 kr., hvilket er under beløbsgrænsen for, hvornår en virksomhed skal bogføre digitalt.

De øvrige regler om bogføring gælder stadig.

Læs om de generelle krav til bogføring i kapitel 1-6 i 'Vejledning om bogføring'
Var virksomhedens nettoomsætning på mere end 300.000 kr. i hvert af de to seneste indkomstår?
Din enkeltmandsvirksomhed bliver omfattet af reglerne om digital bogføring, når de træder i kraft, fordi nettoomsætningen var på mere end 300.000 kr. i hvert af de to seneste indkomstår. Vi forventer, at reglerne tidligst træder ikraft i 2026. 

Vi opdaterer løbende hjemmesiden med information om, hvad det betyder for dig. 

Læs mere om kravene til bogføring

Hvis du bruger et standard bogføringssystem, kan du også kontakte din udbyder for at høre mere.
Din enkeltmandsvirksomhed bliver ikke omfattet af reglerne om digital bogføring, når de træder i kraft, fordi din nettoomsætning var på mindre end 300.000 kr. i et eller begge af de to seneste indkomstår.

De øvrige regler i bøgføringsloven gælder stadig for din virksomhed. 

Læs mere om de generelle krav til bogføring i kapitel 1-6 i 'Vejledning om bogføring'

Husk, at hvis nettoomsætningen overstiger 300.000 kr. i to på hinanden følgende indkomstsår, bliver din virksomhed i det efterfølgende indkomstsår (dog tidligst fra 2026) omfattet af reglerne om digital bogføring.

Læs mere om reglerne for digital bogføring
Hvornår begynder selskabets regnskabsperiode?
Kapitalselskaber bliver omfattet af reglerne om digital bogføring, når de træder i kraft. I skal (forventligt) bogføre digitalt for regnskabsperioden, som begynder i 2025. 

Læs mere om reglerne for digital bogføring

Hvis I bruger et standard bogføringssystem, kan du også kontakte din udbyder for at høre mere.
Kapitalselskaber bliver omfattet af reglerne om digital bogføring, når de træder i kraft. 

Bruger I et standard bogføringssystem, skal I (forventligt) bogføre digitalt for regnskabsperioden, som begynder i 2024. 

Bruger I jeres eget specialudviklet bogføringssystem, skal I (forventligt) bogføre digitalt for regnskabsperioden, som begynder i 2025.

Læs mere om reglerne til digital bogføring

Hvis I bruger et standard bogføringssystem, kan du også kontakte din udbyder for at høre mere.
Bogføringsloven finder ikke anvendelse på offentlige myndigheder og virksomheder, som er omfattet af lov om statens regnskabsvæsen m.v., eller som udelukkende er omfattet af regnskabsregler fastsat ved eller i henhold til lov om kommunernes styrelse eller regionsloven.

Reglerne om digital bogføring i bogføringsloven gælder derfor heller ikke for disse myndigheder og virksomheder. 

Disse myndigheder og virksomheder skal følge de specifikke regler, som gælder for deres bogføring. 
Er minimum en af deltagerne i I/S'et eller K/S'et en fysisk person?
Var jeres nettoomsætning på mere end 300.000 kr. i hvert af de to seneste indkomstår?
Jeres virksomhed bliver omfattet af reglerne om digital bogføring, når de træder i kraft, fordi I har deltagelse af minimum en fysisk person og en nettoomsætningen på mere end 300.000 kr. i hvert af de to seneste indkomstår. Vi forventer, at reglerne tidligst træder i kraft 2026.

Vi opdaterer løbende hjemmesiden med information om, hvad det betyder. 

Læs mere om kravene til bogføring

Hvis I bruger standard et bogføringssystem, kan du også kontakte din udbyder for at høre mere.
Jeres virksomhed bliver ikke omfattet af reglerne om digital bogføring, fordi I har deltagelse af minimum en fysisk person og en nettoomsætning på mindre end 300.000 kr. i et eller begge af de to seneste indkomstår. De øvrige regler om bogføring gælder stadig.

Læs mere om de generelle krav til bogføring i kapitel 1-6 i Vejledning om bogføring

Husk, at hvis nettoomsætningen overstiger 300.000 kr. i to på hinanden følgende indkomstsår, bliver virksomheden i det efterfølgende indkomstsår (dog tidligst fra 2026) omfattet af reglerne om digital bogføring.

I den situation anbefaler vi, at du læser om reglerne for digital bogføring

Læs mere om reglerne for digital bogføring
Hvornår begynder jeres regnskabsperiode?
Jeres virksomhed (I/S eller K/S) bliver omfattet af reglerne om digital bogføring, når de træder i kraft, fordi I ikke har deltagelse af minimum en fysisk person. 

I skal (forventligt) bogføre digitalt for regnskabsperioden, som begynder i 2025. 

Læs mere om reglerne om digital bogføring

Hvis I bruger et standard bogføringssystem, kan du også kontakte din udbyder for at høre mere.
Jeres virksomhed (I/S eller K/S) bliver omfattet af reglerne om digital bogføring, når de træder i kraft.

Bruger I et standard bogføringssystem, skal I (forventligt) bogføre digitalt for regnskabsperioden, som begynder i 2024.

Bruger I jeres eget specialudviklet bogføringssystem, skal I (forventligt) bogføre digitalt for regnskabsperioden, som begynder i 2025.

Læs mere om reglerne for digital bogføring

Hvis I bruger et standard bogføringssystem, kan du også kontakte din udbyder for at høre mere.
Har I haft en erhvervsmæssige omsætning på mere end 300.000 kr. i hvert af de to seneste regnskabsår?
Jeres forening eller fond bliver omfattet af reglerne om digital bogføring, når de træder i kraft, fordi I har haft en erhvervsmæssig omsætning på mere end 300.000 kr. i hvert af de to seneste regnskabsår.
Vi forventer, at reglerne tidligst træder i kraft i 2026. 

Vi opdaterer løbende hjemmesiden med information om, hvad det betyder for jer. 

Læs mere om reglerne om digital bogføring

Hvis I bruger et standard bogføringssystem, kan du også kontakte din udbyder for at høre mere.
Jeres forening eller fond bliver ikke omfattet af de nye regler om digital bogføring, fordi jeres erhvervsmæssige omsætning var mindre end 300.000 kr. i et eller begge af de to seneste regnskabsår. De øvrige regler om bogføring gælder stadig.

Læs mere om de generelle krav til bogføring i kapitel 1-6 i 'Vejledning om bogføring'. 

Husk, at hvis jeres erhvervsmæssige nettoomsætning overstiger 300.000 kr. i to på hinanden følgende indkomstsår, bliver jeres forening eller fond i det efterfølgende indkomstsår (dog tidligst fra 2026) omfattet af reglerne om digital bogføring. I den situation anbefaler vi, at du læser mere om reglerne for digital bogføring

Læs om reglerne for digital bogføring
Hvornår begynder jeres regnskabsperiode?
Øvrige virksomhedsformer er fx:  
 • Filial og anden udenlandsk virksomhed
 • VMBA  
 • Folkekirkelige institution 
Disse virksomhedsformer bliver omfattet af reglerne om digital bogføring, hvis virksomheden er omfattet af de generelle regler om bogføring i bogføringsloven (det er de fleste), og enten: 
 • skal udarbejde og indsende årsrapport til Erhvervsstyrelsen, eller  
 • har haft en erhvervsmæssige nettoomsætning på mindst 300.000 kr. i hvert af de to seneste regnskabsår.  
Læs mere om, hvem der skal bogføre

Hvis I skal bogføre digitalt, skal I gøre det for regnskabsperioden, som starter i 2025.

Hvis I bruger et standard bogføringssystem, kan du også kontakte din udbyder for at høre mere. 
Øvrige virksomhedsformer er fx:  
 • Filial og anden udenlandsk virksomhed
 • VMBA  
 • Folkekirkelige institution 
Disse virksomhedsformer bliver omfattet af reglerne om digital bogføring, hvis virksomheden er omfattet af de generelle regler om bogføring i bogføringsloven (det er de fleste), og enten: 
 • skal udarbejde og indsende årsrapport til Erhvervsstyrelsen, eller  
 • har haft en erhvervsmæssige nettoomsætning på mindst 300.000 kr. i hvert af de to seneste regnskabsår.  
Hvis I bliver omfattet, og I bruger et standard bogføringssystem, skal I (forventligt) bogføre digitalt for regnskabsperioden, som begynder i 2024. 

Hvis I bliver omfattet, og I bruger jeres eget specialudviklet bogføringssystem, skal I (forventligt) bogføre digitalt for regnskabsperioden, som begynder i 2025.

Læs mere om, hvem der skal bogføre

Hvis I bruger et standard bogføringssystem, kan du også kontakte din udbyder for at høre mere.