Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Grundlag

Grundlaget for industrisamarbejde består af Retningslinjer for industrisamarbejde, Den forsvarsindustrielle strategi og Aftale om industrisamarbejde. Industrien høres om større, principielle sager.

Retningslinjer

Reglerne fremgår af Retningslinjer for industrisamarbejde, der fastlægger, hvornår og hvordan udenlandske leverandører forpligtes til industrisamarbejde. Notatet om ofte stillede spørgsmål uddyber retningslinjerne.

Retningslinjer for industrisamarbejde (pdf)

Strategi

Den forsvarsindustrielle strategi, som er vedtaget af regeringen, er grundlag for retningslinjerne for industrisamarbejde og for administrationen af industrisamarbejde. Strategien beskriver bl.a. de strategiske teknologiområder i forsvarsindustrien, der har særlig betydning for Danmarks sikkerhed.

Den forsvarsindustrielle strategi (pdf)

Aftale 

Aftalen mellem Erhvervsministeriet og Forsvarsministeriet om administration af industrisamarbejde fastlægger processer og ansvarsfordeling mellem Erhvervsstyrelsen, Forsvarsministeriet og Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI). Efter behov udarbejder Erhvervsministeriet og Forsvarsministeriet tillæg til aftalen.

Aftale om administration af industrisamarbejde (pdf)

Inddragelse af industrien

Dansk Industris brancheforening FAD  og CO Industri deltager sammen med Erhvervsministeriet, Forsvarsministeriet og Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) i Følgegruppen for industrisamarbejde. Erhvervsstyrelsen informerer løbende følgegruppen om status for industrisamarbejde og hører følgegruppen i forbindelse med større, principielle sager