Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Grunddata

Som del af grunddataprogrammet forbedres data fra Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) og standarddata gøres frit tilgængelige gennem frikøb.

At have en korrekt og fyldestgørende registrering af virksomheders grunddata er afgørende for, at myndighederne kan løse deres forvaltningsopgaver over for virksomhederne effektivt og korrekt og smidigt, så virksomhederne pålægges færrest mulige byrder.

Delaftale 6 skal sikre, at der sker effektiv genbrug og deling af grunddata om virksomhederne til gavn for offentlige myndigheder såvel som private virksomheder.

 

Delaftale 6: Effektivt genbrug og deling af grunddata om virksomhederne 

Grunddataprogrammets delaftale 6, som omhandler virksomhedsdata, har til formål at forbedre de data, der indgår i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) samt gøre standarddata frit tilgængelige gennem frikøb. Delaftale 6 består af otte initiativer:

  1. Virksomhedsdata er frikøbt, så data frit kan anvendes af myndigheder og private (gennemført 2013)
  2. Virksomheder med en omsætning under 50.000 kr. årligt har fået adgang til at lade sig registrere i CVR med den nye virksomhedsform Personlig ejet Mindre Virksomhed, PMV (gennemført 2014)
  3. Oplysninger om antal ansatte opdateres hyppigere, og der tilføjes oplysninger om antal ansatte defineret både som antal individer og antal årsværk (gennemført foråret 2015)
  4. Tegningsreglerne struktureres, så de kan anvendes i digital myndighedsudøvelse (gennemført foråret 2015)
  5. Kommunerne udfaser anvendelsen af V-data.
  6. Minimering af brugen af SE-numre (løber hele programperioden)
  7. Tilknytning af geografiske positioner til p-enheder (løses i regi af grunddataprogrammets delaftale 2 om adresser)
  8. Mulighed for, at udenlandske virksomheder uden fast forretningssted i Danmark, men med pligter i henhold til dansk lovgivning, kan registreres i CVR.

 

CVR på Datafordeleren 

Grunddata vedrørende virksomheder skal kunne hentes via Datafordeleren. Information om Datafordeleren samt tidsplanen for tilføjelse af data kan se på www.datafordeler.dk 

Grunddata på virksomhedsområdet er defineret med udgangspunkt i CVR-loven. Følgende data bliver tilgængelig via Datafordeleren:

  • For juridiske enheder (CVR-enheder): CVR-nummer, virksomhedsform, startdato, evt. ophørsdato, navn, adresse, fuldt ansvarligt deltagere, branchekoder, beskæftigelsesoplysninger, p-numre for tilknyttede p-enheder og kreditstatus.
  • For produktionsenheder (p-enheder): p-nummer, startdato, evt. ophørsdato, navn, adresse, branchekode og beskæftigelsesoplysninger.

Der er ikke nogen af Erhvervsstyrelsens eksisterende distributionsløsninger der lukkes i forbindelse med at CVR-data bliver tilgængelig på Datafordeleren. Du kan læse mere om hvordan du kan hente CVR-data på CVR Hjælp.

 

Om grunddataprogrammet 

Initiativerne vedrørende virksomhedsdata er del af den fællesoffentlige aftale om "Gode grunddata til alle", der indgår i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-15, aftalt mellem regeringen, KL og Danske Regioner.

Visionen er, at grunddata skal være den offentlige sektors fælles forvaltningsgrundlag af høj kvalitet, der effektivt opdateres ét sted, og anvendes af alle - også af private virksomheder.

Læs mere om det fællesoffentlige grunddataprogram på Digitaliseringsstyrelsen hjemmeside.