Grønt Iværksætterpanels arbejde

Grønt Iværksætterpanel skal bl.a. komme med anbefalinger til, hvordan man kan understøtte, at Danmark får flere succesfulde, grønne iværksættere og bliver kendt som et grønt iværksætterland. 

  • Opdateret 4. januar 2022
Logo for Grønt Iværksætterpanel

Iværksættere med grønne løsninger en vigtig del af den grønne omstilling af Danmark. Grønt Iværksætterpanel skal derfor komme med anbefalinger til, hvordan man kan understøtte, at Danmark får flere grønne iværksættere og bliver kendt som et grønt iværksætterland. Panelet skal også udmønte midler til mindre, eksperimentende pilotprojekter og testforløb inden for grønt iværksætteri.

Fra forskning og uddannelse til grønne løsninger

Samtidig skal panelet bidrage til at koble forsknings- og uddannelsesinstitutionernes viden til virksomheder. Fx skal de gennem erfaringer og netværk bidrage aktivt til at fremme grønne løsninger. 

Pulje til fremme af grønt iværksætteri

Grønt Iværksætterpanel skal fungere som et eksperimentarium, der kan sætte gang i udvikling og test af nye metoder og initiativer til udvikling og skalering af nye grønne iværksættervirksomheder. Det kan fx være gennem test af nye tilgange til matchmaking med investorer, videndelings- og opbygningsaktiviteter. Det kan også være ved udmøntning af midler til mindre, eksperimentende pilotprojekter og testforløb gennem 'Pulje til fremme og formidling af grønt iværksætteri'.

Puljen lukkede for ansøgninger den 6. december 2021 kl. 12.

Hvorfor et grønt iværksætterpanel?

Iværksættere med grønne løsninger en vigtig del af den grønne omstilling af Danmark. Vi har som samfund brug for et stærkt grønt iværksættermiljø, der kan skabe nye ideer og løsninger, og bidrage til, at mere viden og forskning bliver kommercialiseret til nye grønne iværksættersucceser. Regeringen har derfor nedsat Grønt Iværksætterpanel. 

Spørgsmål til sekretariatet

Grønt Iværksætterpanel betjenes af et sekretariat forankret i Erhvervsstyrelsen.