Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Nyhed08.11.2017

Grønlandske virksomheder og myndigheder registreres i CVR

Emner: Digitalisering, Virksomhed og erhverv

Fra januar 2018 bliver det Centrale Virksomhedsregister (CVR) udvidet med oplysninger om grønlandske virksomheder og grønlandske offentlige myndigheder.

Dermed flyttes det grønlandske erhvervsregister (GER) over i CVR, og de grønlandske virksomheder og myndigheder vil fremgå af CVR med CVR-nummer, branche, produktionsenheder, virksomhedsdeltagere m.v. på linje med tilsvarende danske virksomheder. Det bliver samtidigt muligt at tilgå virksomhedsoplysninger på grønlandsk på samme måde, som CVR i dag kan tilgås på engelsk.

De grønlandske virksomheder vil få deres egen grønlandsk-sprogede selvbetjeningsløsning på virk.dk, hvor der kan registreres enkeltmandsvirksomheder, interessentskaber, kommanditselskaber, partsrederier, fonde og foreninger.

De grønlandske kapitalselskaber er allerede i dag, udover at være registreret i GER, også registeret i CVR med et såkaldt registreringsnummer. Selskaberne vil fra januar 2018 få et CVR-nummer, som vil blive offentliggjort i CVR på Virk, men herudover vil offentliggørelsen af grønlandske kapitalselskaber ikke ændre sig.

Baggrund

Baggrunden for sammenlægningen af de to registre findes i rapporten ”Fremme af kommercielt erhvervssamarbejde mellem Grønland og Danmark” fra 2015. En af rapportens 12 anbefalinger gik på, at Danmark og Grønland i højere grad bør samarbejde om virksomhedsregistrering med det formål at give grønlandske virksomheder mulighed for at indberette og kommunikere digitalt.

Fakta

 • Grønlands Selvstyre har vedtaget inatsisartutlov nr. 33 af 28. november 2016 om registrering i Det Centrale Virksomhedsregister.
   
 • I januar 2018 lukkes Grønlands eksisterende erhvervsregister – Det Grønlandske Erhvervsregister (GER) – og data flyttes over i CVR.
   
 • GER indeholder i dag ca. 6000 aktive juridiske enheder, hvoraf godt halvdelen er enkeltmandsvirksomheder, og ca. 1000 er kapitalselskaber. De resterende er registreret med en række andre virksomhedsformer – fra interessentskaber, kommanditselskaber og fonde til hjemmestyreenheder. Enhederne er registreret i GER med et GER-nummer, og det er disse, der nu skal have et CVR-nummer.
   
 • Når GER flyttes over i CVR, vil de registrerede virksomheder, selskaber og myndigheder bibeholde deres nuværende GER-nummer, som blot konverteres til et CVR-nummer. Oplysninger om grønlandske virksomheder vil blive offentliggjort i CVR på Virk på lige fod med danske virksomheder.
   
 • CVR bliver udvidet med enkelte nye virksomhedsformer, som er særegne for Grønland, blandt andet virksomhedsformen ”Hjemmestyreenhed.”
   
 • Der bliver ikke foretaget ændringer i registreringsløsningerne for danske virksomheder og selskaber.