Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Nyhed19.05.2014

Gode råd til erhvervsdrivende fonde

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet et statusbrev, som orienterer kort om lovforslaget på erhvervsfondsområdet og giver bestyrelserne gode råd til godkendelse af årsrapport.

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet et statusbrev til de erhvervsdrivende fondes bestyrelser, rådgivere og øvrige interessenter på erhvervsfondsområdet. Brevet orienterer kort om status på forslaget til lov om erhvervsdrivende fonde. I brevet peger Erhvervsstyrelsen på nogle områder, som bestyrelserne i de erhvervsdrivende fonde allerede nu kan begynde at fokusere på i deres arbejde. Statusbrevet indeholder desuden gode råd til bestyrelsens arbejde med at godkende fondens årsrapport.