Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Nyhed02.02.2015

Gode råd skal give bedre kvalitet i revisionen

Emner: Liberale erhverv

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en orientering, som bl.a. indeholder gode råd til at bruge kvalitetsstyring i revisionsarbejdet. 

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en orientering til revisionsvirksomheder og revisorer. Formålet er at styrke kvaliteten af revisionsarbejdet. I orienteringen peger Erhvervsstyrelsen bl.a. på områder og emner, der med fordel kan indarbejdes i kvalitetsstyringssystemer m.v.

Erhvervsstyrelsen er sekretariat for Revisortilsynet. Tilsynets opgave er at kontrollere, om revisionsvirksomheder og revisorer lever op til revisorlovens krav om uafhængighed og kvalitet, når de foretager revision eller afgiver erklæringer med sikkerhed i øvrigt.

Plads til forbedring

I orienteringen beskriver Erhvervsstyrelsen områder og emner, hvor både det danske og det internationale revisortilsyn påpeger, at der er plads til forbedring. Tilsynsarbejdet viser bl.a., at det stadig er en udfordring for især de mindre revisionsvirksomheder at anvende kvalitetsstyringssystemet i tilstrækkelig grad. Der er fortsat relativt mange fejl og mangler i de enkelte sager især indenfor segmentet små og mellemstore virksomheder.

Der er i de senere år gennemført mange gode tiltag, som har løftet kvaliteten af revisionsarbejdet. De er dog ikke beskrevet i orienteringen, fordi formålet har været at adressere konkrete problemområder og pege på værktøjer, som kan være med til at løfte kvaliteten.

Læs orienteringen her