Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Pressemeddelelse08.05.2013

God mobildækning med plads til forbedring

Emner: Tele og internet

Der er god udendørs mobildækning i Danmark, men der er også plads til forbedring.

Erhvervsstyrelsen har foretaget en kortlægning af den "Oplevede mobildækning" i Danmark. Kortlægningen er foretaget på baggrund af målinger, som Teknologisk Institut har foretaget af den udendørs mobildækning for tale på 417 udvalgte steder i Danmark.

På 254 af stederne var det muligt at foretage opkald i alle fire mobilnet med alle fire mobiltelefoner. Derudover var det på 155 af stederne muligt at foretage opkald i alle fire mobilnet med mindst en af de fire mobiltelefoner. Det var således muligt på 409 af stederne, svarende til ca. 98 pct., at gennemføre opkald i alle fire net.

På fire steder var det ikke muligt at gennemføre opkald i alle fire mobilnet, og på fire steder var det slet ikke muligt at gennemføre et eneste opkald, uanset hvilken mobiltelefon eller hvilket mobilnet der blev benyttet.

Målingerne viser, at der er forskel på dækningen fra de fire mobilselskabers net. Det er derfor muligt, at man ved at skifte til et andet mobilselskab kan opnå dækning der, hvor man bruger mobiltelefonen mest.

Vicedirektør Finn Petersen, Erhvervsstyrelsen:


- Målingerne viser, at mobildækningen for udendørs tale generelt er god, men at typen af mobiltelefon har betydning for muligheden for at foretage opkald. Derfor er et af initiativerne i regeringens udspil om "Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark" fra marts 2013 også en fælles EU-mærkning for mobiltelefoners modtageegenskaber.

- Mobilselskabernes dækningskort er ikke altid nøjagtige nok og kan være svære at sammenligne. Erhvervsstyrelsen vil i samarbejde med mobilselskaberne undersøge, hvorledes præsentationen af mobildækningen kan forbedres.

Læs hele kortlægningen her.

Kontaktperson: Julie Bech Willemoe, 35 46 63 37 eller jubewi@erst.dk.

Fakta om undersøgelsen

 • Erhvervsstyrelsen har gennemført en kortlægning af den oplevede udendørs mobildækning for tale. Formålet med kortlægningen er bl.a. at afdække, hvorvidt den udendørs dækning svarer til den dækning, som mobilselskaberne oplyser på deres hjemmesider.
 • Kortlægningen er baseret på målinger foretaget 417 udendørs steder i Danmark. Stederne er udvalgt på baggrund af, at kommunerne har karakteriseret dem som "mobilhuller" samt på baggrund af henvendelser vedrørende manglende dækning og fra presseomtale af mobilhuller.
 • Målingerne er udført af Teknologisk Institut. Der er brugt fire forskellige telefonmodeller: To standardtelefoner og to smartphones. Dækningen fra hvert af de fire mobilselskaber med egne mobilnet (TDC, Telia, Telenor og 3) er undersøgt ved at foretage opkald udendørs fra alle telefoner gennem alle fire mobilnet og kontrollere, om en samtale kunne foretages. Det vil sige, at der er foretaget 6672 målinger i alt.
 • Det er den "oplevede" udendørs dækning for opkald foretaget på et tidspunkt i dagtimerne på et bestemt sted, der er undersøgt. Hvis et opkald fejlede, er det ikke nødvendigvis et udtryk for, at det ikke vil kunne lade sig gøre at gennemføre dette fx på et andet tidspunkt eller et sted få meter derfra.
 • Målingerne viser, at der er forskel på dækningen fra de fire mobilselskabers net. Det er derfor muligt, at man ved at skifte til et andet mobilselskab kan opnå dækning lige netop der, hvor man bruger mobiltelefonen mest.
 • På 254 af stederne var det muligt at foretage opkald i alle fire mobilnet med alle fire mobiltelefoner.
 • På 155 af stederne var det muligt at foretage opkald i alle fire mobilnet med mindst en af de fire mobiltelefoner.
 • På 4 ud af de 417 steder, udpeget som mobilhuller, var det ikke muligt at gennemføre et eneste opkald, uanset hvilken telefon eller hvilket mobilnet, der blev benyttet.
 • 4 andre steder var det ikke muligt at foretage opkald i alle fire mobilnet.
 • Det betyder, at på 409 af stederne, svarende til ca. 98 pct., var det muligt at gennemføre opkald i alle fire net.
 • Med opkald fra den bedste mobiltelefon til bedste mobilnet var det muligt at gennemføre opkald på 408 ud af de 417 steder. Med opkald fra dårligste mobiltelefon til dårligste mobilnet var det muligt at gennemføre opkald på 373 ud af de 417 steder.
 • Af de testede telefoner, to standardtelefoner og to smartphones, skilte den ene smartphone sig ud med ca. dobbelt så mange fejl i opkald og samtale som de andre telefoner i undersøgelsen.
 • Undersøgelsen viser også, at der ikke er nogen stor forskel på antallet af opkald, der fejlede i tre af mobilnettene. Et mobilnet skiller sig ud med et højere fejlniveau.
 • I op mod halvdelen af de 38 steder, hvor der i kortlægningen var konstateret flest problemer med at gennemføre opkald, er selskabernes dækningskort for positive. Det vil sige, at kortene angav, at der var dækning, selvom opkald i praksis ikke kunne gennemføres.
 • Der, hvor langt de fleste opkald kunne gennemføres, var der god overensstemmelse mellem mobilselskabernes dækningskort på nettet og den oplevede udendørs dækning. Selskabernes dækningskort er imidlertid baseret på beregninger. Det betyder, at helt lokale forhold kan spille ind, fx radioskygge fra bygninger, små landskabsvariationer og skov, hvilket selskaberne også gør opmærksom på i forbindelse med dækningskortene på deres hjemmesider.