Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Gennemførelse af transaktioner

På denne side illustreres de trin, som repræsentanter (BR/YBR) tilknyttet konti i registrene skal igennem for at gennemføre en transaktion. Der er forskel på, om en transaktion igangsættes fra en beholdningskonto eller en handelskonto, og på, om kontoen har tilknyttet en eller flere yderligere bemyndigede repræsentanter (YBR).

Bemyndigede repræsentanter (BR) kan igangsætte transaktioner

Bemyndigede repræsentanter (BR) tilknyttet konti kan gennemføre transaktioner som udgangspunkt uden godkendelse fra en yderligere repræsentant (YBR) ved anvendelse af funktionen "betroede konti" ("trusted accounts"). Er der tale om en handelskonto, kan transaktioner også foretages til andre konti, hvis igangsættelsen godkendes af en YBR.

Hvis yderligere bemyndigede repræsentanter (YBR) er udnævnt, skal de godkende transaktioner

Det er frivilligt for en kontohaver, om vedkommende ønsker at tilknytte yderligere bemyndigede repræsentanter (YBR) til sin konto. Er en eller flere YBR udnævnt, skal de dog anvendes.

For alle typer konti betyder udnævnelse af en eller flere YBR, at en BR's igangsættelse af transaktioner til konti på listen over betroede konti ("trusted accounts") skal godkendes af en YBR. Der indføres altså et 4-øje-princip, og YBR fungerer som en ekstra sikkerhedsforanstaltning.

Kun for handelskonti er det muligt med godkendelse fra en YBR at foretage overførsler til konti, som ikke er tilføjet listen over betroede konti ("trusted accounts"). Dette er ikke muligt fra beholdningskonti.

 

Se stor version af illustration 1

Se stor version af illustration 2

Se stor version af illustration 3

Se stor version af illustration 4

Hjælp til gennemførelse af transaktioner

Erhvervsstyrelsen kan i specielle tilfælde hjælpe med at gennemføre en transaktion f.eks. ved sygdom eller ferie for en af de bemyndigede repræsentanter.

Inden Erhvervsstyrelsen kan hjælpe med transaktioner, skal der udfyldes og indsendes en anmodning via Virk Indberet

Bemærk at hvis én BR har startet en transaktion, kan den samme person IKKE anmode om, at Erhvervsstyrelsen gennemfører transaktionen.