Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Generelt om årsrapporter

Årsregnskabsloven regulerer bestemmelserne for årsrapporter, herunder reglerne for udarbejdelse og indsendelse af årsrapporter for en lang række virksomhedstyper.

Erhvervsstyrelsen påser, at årsregnskabsloven overholdes og kan derfor pålægge virksomheder at følge årsregnskabsloven og dens bekendtgørelser.

Erhvervsstyrelsen kan i visse tilfælde pålægge virksomhedsledelsen afgifter eller tvangsbøder, og i særlige tilfælde kan Erhvervsstyrelsen oversende virksomheden til skifteretten med henblik på tvangsopløsning.

Erhvervsstyrelsens afgørelser kan indbringes for Erhvervsankenævnet. Adressen er: Erhvervsankenævnet, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Digitale henvendelser kan rettes til ean@naevneneshus.dk.

Her kan du finde sider, der nærmere uddyber årsregnskabslovens bestemmelser inden for de specifikke områder. Du kan desuden finde relevante oplysninger på regnskabsområdet og links til lovgivning, vejledninger og hjemmesider.