Generelt om årsrapporter

Årsregnskabsloven regulerer bestemmelserne for årsrapporter, herunder reglerne for indsendelse og udarbejdelse. Erhvervsstyrelsen administrerer årsregnskabsloven.

Erhvervsstyrelsen påser, at årsregnskabsloven overholdes og kan derfor pålægge virksomheder at følge årsregnskabsloven og dens bekendtgørelser.

Erhvervsstyrelsen kan i visse tilfælde pålægge virksomhedsledelsen afgifter eller tvangsbøder, og i særlige tilfælde kan Erhvervsstyrelsen oversende virksomheden til skifteretten med henblik på tvangsopløsning.

Erhvervsstyrelsens afgørelser kan indbringes for Erhvervsankenævnet. Adressen er Langelinie Alle 17, 2100 København Ø.

Her kan du finde sider, der nærmere uddyber årsregnskabslovens bestemmelser inden for de specifikke områder. Du kan desuden finde relevante oplysninger på regnskabsområdet og links til lovgivning, vejledninger og hjemmesider.