Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Fri bevægelighed for varer og services

Indre Markeds Center vejleder virksomheder, borgere og myndigheder om håndhævelse, anvendelse og implementering af EU's regler for det indre marked.

EU's indsats for den fri bevægelighed understøtter, at varer og serviceydelser kan udveksles frit i det indre marked.

Målsætningen med indsatsen er at minimere handelshindringer i EU/EØS. Indre Markeds Center forhandler tværgående lovgivning om den fri bevægelighed for varer og serviceydelser, og er desuden nationalt kontaktpunkt for EU's regler for varehandel, og for implementeringen af EU-lovgivningen inden for serviceydelser.

Servicedirektivet

Servicedirektivet har til formål at nedbryde barrierer i EU og gøre det lettere for især små og mellemstore servicevirksomheder at eksportere og importere på EU's indre marked. Direktivet dækker en stor del af sektorerne på serviceområdet, såsom turisme og håndværksvirksomhed.

Læs om EU-regulering af serviceydelser.

Notifikationer

EU/EØS-landene er forpligtede til at oplyse om nye nationale særregler for varer eller serviceydelser, eller en kombination af disse. Dette kaldes en notifikation, og de, der skal notificeres om reglerne, er Kommissionen, eller WTO, samt de øvrige EU/EØS-lande. Indre Markeds Center står til rådighed, hvis man har brug for vejledning i forbindelse med notifikation.

Læs om Notifikationer for varer og serviceydelser.

Myndighedssamarbejde

IMI er et elektronisk system, som bruges til at udveksle oplysninger mellem myndighederne i EU's medlemslande og EFTA-landene. IMI står for Informationssystemet for det Indre Marked, og Indre Markeds Center er national IMI-koordinator.

Læs om Myndighedssamarbejde i EU (IMI).

EU-regulering af varer

Varepakken er en EU-lovgivningspakke fra 2008, der introducerede fælles rammer for markedsføring af produkter, akkreditering og markedsovervågning med henblik på at ensrette de europæiske produktregler og gøre det lettere for virksomheder at overholde reglerne.

Princippet om gensidig anerkendelse finder anvendelse på handel med varer uden for EU's harmoniserede lovgivning. Markedsovervågning skal medvirke til, at forbrugere ikke udsættes for farlige eller ulovlige produkter, og at virksomhederne handler på ensartede vilkår på markedet.

Læs om Ny metode og varepakken, Gensidig anerkendelse og Markedsovervågning under EU-regulering af varer