Frekvensregistret

Erhvervsstyrelsen er ansvarlig for frekvensregistret. Her kan du søge på, hvem der har tilladelse til at at anvende hvilke frekvenser. Du kan fx søge på sendefrekvens eller adresse.

I frekvensregistret kan du finde oplysninger om frekvensanvendelse i specifikke frekvensbånd, geografiske områder, anvendelse eller brugere.

Du kan også søge oplysninger om frekvensanvendelsen i Danmark ved at indtegne et søgeområde på et kort. Du kan udover at få vist resultaterne på en oversigt vælge at få vist resultaterne på et kort.

Frekvensregistret

Resultaterne af en søgning vil blive vist på en oversigt, der indeholder information om tilladelserne, der er fundet ved søgningen. Udover de data, der kan søges på, vises der også oplysninger om sendepositionernes sendeeffekt og andre tekniske informationer vedrørende tilladelsen, herunder om der er en frekvensmaske tilknyttet tilladelsen, og om tilladelsesindehaver har intention om at overdrage tilladelsen.

Søgeresultatet kan eksporteres i forskellige formater, så der kan arbejdes videre med data i egne databehandlingsprogrammer. De forskellige formater er:

  • Kommasepareret fil, der kan importeres af de fleste databehandlingsprogrammer som for eksempel Excel og Access
  • PDF
  • KML