Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Nyhed19.12.2013

Forsyningspligt forlænget til 2016

Emner: Tele og internet

Erhvervsstyrelsen har forlænget TDC's pligt til at levere basale teleydelser til alle i Danmark på rimelige vilkår. Udpegningen af TDC som forsyningspligtudbyder er forlænget frem til udgangen af 2016. Herefter skal der ske fornyet udpegning.

Ifølge loven skal alle forbrugere i landet have adgang til teleydelser på rimelige vilkår og til rimelige priser. Det sikrer den såkaldte forsyningspligt. Forsyningspligten betyder bl.a., at man overalt i Danmark kan få en telefonforbindelse. Prisen på at få oprettet en telefon er uafhængig af, hvor i landet man bor.

Ud over almindelig telefoni omfatter forsyningspligten en landsdækkende nummeroplysningstjeneste (118), handicaptjenester (en teksttelefontjeneste), ISDN-forbindelser, faste kredsløb, samt radiobaserede, maritime nød- og sikkerhedstjenester.

TDC har været udpeget som forsyningspligtudbyder siden 1997, og blev senest udpeget ultimo 2008 med virkning frem til 31. december 2014. Erhvervsstyrelsen har forlænget denne udpegning med to år, dvs. frem til 31. december 2016. Begrundelsen er, at Erhvervsstyrelsen ønsker en nærmere analyse af, hvilke tjenester der bør være omfattet af forsyningspligten fremover under hensyntagen til den omfattende teknologiske og markedsmæssige udvikling i de senere år.

Kontaktperson: Julie Bech Willemoe, 35 29 19 46, jubewi@erst.dk