Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Nyhed05.10.2016

Forslag til ændring af selskabsloven og årsregnskabsloven

Emner: Virksomhed og erhverv

Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen fremsætter i dag et lovforslag, der vedrører en række ændringer i selskabsloven og årsregnskabsloven.

Lovforslaget indeholder ændrede krav til ejerregistrering, betinget lovliggørelse af kapitalejerlån, en præcisering for iværksætterselskaber samt genindførelse af en undtagelsesmulighed i årsregnskabsloven vedrørende undladelse af visse oplysninger om datter- og associerede virksomheder.

Særligt om genindførelse af en undtagelsesmulighed i årsregnskabsloven
Forslaget om genindførelse af en undtagelsesmulighed i årsregnskabsloven har ikke været en del af lovforslaget, da dette var i høring.

Der foreslås konkret en ændring af årsregnskabsloven, som genindfører en undtagelsesmulighed, så virksomhederne kan undlade at give oplysning om egenkapital og resultat i de datter- og associerede virksomheder, som indgår i koncernregnskabet eller indregnes i årsregnskabet efter den indre værdis metode. Virksomhederne skal dog fortsat oplyse om navn, hjemsted, retsform og ejerandel for datter- og associerede virksomheder. Hvis lovforslaget vedtages, forventes det at træde i kraft 1. januar 2017. Det vil betyde, at undtagelsen genindføres, inden den tidligere ændring får virkning. De yderligere krav får derfor ikke i praksis betydning for virksomhederne.

Undtagelsen blev fjernet, da årsregnskabsloven blev ændret i 2015, men Erhvervsstyrelsen er efterfølgende blev opmærksom på, at regnskabsdirektivet giver mulighed for, at undtagelsen kunne være bibeholdt.

Se lovforslaget her.