Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Nyhed28.02.2013

Forslag til ændring af selskabsloven

Emner: Virksomhed og erhverv

Den 27. februar 2013 har erhvervs- og vækstministeren fremsat forslag til ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, årsregnskabsloven og lov om Det Centrale Virksomhedsregister.

Selskabsloven fra 2009 er resultatet af et gennemgribende moderniseringsarbejde. Loven indeholder en bestemmelse om, at loven skal evalueres to år efter ikrafttræden af lovens kapitalkravs-bestemmelser. Dette arbejde blev igangsat i foråret 2012 og resulterer nu i det fremsatte lovforslag.

Lovforslaget har taget afsæt i en bred høringsproces og en opfølgende dialog med de interessenter, der deltog i moderniseringsarbejdet forud for selskabsloven af 2009.

Se forslag til ændring af selskabsloven