Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Nyhed21.12.2015

Forslag til ændring af revisorloven sendt i høring

Emner: Virksomhed og erhverv, Liberale erhverv

Formålet med lovforslaget er implementering af EU´s ændringsdirektiv til 8. selskabsdirektiv (revisordirektivet), sanering af eksisterende overimplementering i revisorloven, samt udnyttelse af lempelsesmuligheder, som følger af ændringsdirektivet og forordningen.

Samtidig sikres det med lovforslaget, at revisorloven er i overensstemmelse med den nye EU-forordning om specifikke krav til lovpligtig revision af virksomheder af interesse for offentligheden. Forordningen indeholder f.eks. bestemmelser, der styrker uafhængigheden i det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder ¿ f. eks. ved, at der ikke må deltage godkendte revisorer i ledelsen af det offentlige tilsyn.

Forslaget skønnes samlet at medføre administrative lettelser på ca. 11,5 mio. kr. pr. år.

Lovforslaget indeholder et mindre antal ændringer til selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og lov om medarbejderinvesteringsselskaber.

Høringsperiode løber frem til 18. januar 2016 kl. 12.

Lovforslaget kan læses her