Nyhed

Forslag til ændring af revisoreksamen

En ændret revisoreksamen skal få flere til at bestå på kortere tid og forventes at medføre en lavere gennemsnitsalder for statsautoriserede revisorer.

 • 3. marts 2020
 • Kontrol og tilsyn

Erhvervsstyrelsen har anmodet Eksamensudvalget, der er et udvalg under Revisorrådet, om at evaluere reglerne for revisoreksamen, som skal bestås for at blive statsautoriseret revisor.

Eksamensudvalget har nu afleveret en rapport med en række forslag til ændring af reglerne for revisoreksamen. Revisorrådet har godkendt rapporten.

Eksamensudvalgets forslag i hovedtræk:

 • Ændring af den skriftlige revisoreksamen fra tre moduler til én skriftlig prøve
  Den skriftlige del af eksamen ændres fra i dag tre moduler til én prøve. Prøven skal afholdes over to dage og bedømmes samlet.
 • Ændring af indholdet af den skriftlige revisoreksamen
  Indholdet af den skriftlige eksamen ændres, så fokus vil være på revision og andre erklæringer. Fagområder, fx selskabsret, skatteret og erhvervsret, skal indgå i det omfang, det har betydning for en revision eller anden erklæringsafgivelse.
  Spørgsmål skal kunne have form af spørgsmål med lange svar, spørgsmål med korte svar og multiple choice samt beregninger.
 • Antal eksamensforsøg ved den skriftlige revisoreksamen
  Eksamenskandidater får et ubegrænset antal eksamensforsøg til at bestå den skriftlige revisoreksamen. Det gældende loft på tre forsøg afskaffes.
 • Den mundtlige prøve ved revisoreksamen
  Ændringerne i indholdet af den skriftlige eksamen vil slå igennem ved spørgsmålene til den mundtlige prøve.
  Eksamenskandidater får et ubegrænset antal eksamensforsøg til den mundtlige prøve, som skal være bestået senest syv år efter, at den skriftlige revisoreksamen er bestået. Det gældende loft på tre forsøg afskaffes.

Ændringerne vil øge fleksibiliteten og forventes at føre til, at flere består revisoreksamen på kortere tid – og med en lavere gennemsnitsalder. Samtidig sikres fortsat et højt fagligt niveau hos statsautoriserede revisorer.

Læs hele rapporten


Læs mere om eksamen af revisorer