Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Nyhed07.11.2014

Forslag til ændring af årsregnskabsloven sendt i høring

Emner: Virksomhed og erhverv

Formålet med forslaget er at lette de administrative byrder for danske virksomheder, at tilpasse loven til den internationale udvikling og at gennemføre EUs nye regnskabsdirektiv.

Blandt de foreslåede lempelser i regnskabsreglerne er:

  • Reducerede regnskabskrav for visse dattervirksomheder
  • Enklere regnskabsregler for mikrovirksomheder
  • Delvis ophævelse af kravet om ledelsespåtegning
  • Forhøjelse af størrelsesgrænserne for små henholdsvis mellemstore virksomheder
  • Forlængelse af indsendelsesfristen.

Udkastet til lovforslag indeholder endvidere enkelte ændringer til lov om værdipapirhandel m.v.

Høringsperioden løber frem til 5. december 2014 kl. 12. Læs høringsforslaget