Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Forsinket indsendelse af årsrapport

Hvis fristen for indsendelse af årsrapporten er overskredet, kan virksomhedens ledelse blive pålagt en afgift, eller virksomheden kan i sidste ende blive tvangsopløst. Du kan her læse nærmere om reglerne og procedurerne, når fristen for indsendelse af årsrapporten er overskredet

Når indsendelsesfristen overskrides, sker der følgende:

Påkrav om indsendelse

Erhvervsstyrelsen sender et brev med påkrav om indsendelse af årsrapporten m.v. Påkravsbreve til virksomheden sendes til virksomhedens digitale postkasse. Det er virksomhedens øverste ledelse, som er ansvarlig for indsendelsen af årsrapport eller undtagelseserklæring til Erhvervsstyrelsen. Brevet indeholder to følgende frister.

8 dages frist

I påkravsbrevet angives en frist på 8 hverdage fra påkravsbrevets datering. Modtager Erhvervsstyrelsen virksomhedens årsrapport eller undtagelseserklæring inden udløbet af fristen, foretager styrelsen sig ikke yderligere. Modtager Erhvervsstyrelsen årsrapporten eller undtagelseserklæringen efter udløbet af fristen, pålægges der afgift.

4 ugers frist

I påkravsbrevet angives desuden en frist på 4 uger fra påkravsbrevets datering.
Hvis virksomhedens årsrapport eller undtagelseserklæring ikke er modtaget i Erhvervsstyrelsen inden udløbet af denne frist, kan Erhvervsstyrelsen uden yderligere varsel anmode skifteretten om at tvangsopløse virksomheden.

For regnskabspligtige interessentskaber, kommanditselskaber og filialers vedkommende kan Erhvervsstyrelsen slette den pågældende virksomhed i styrelsens register uden yderligere varsel.

Pålæggelse af afgift

Afgiften beregnes fra udløbet af indsendelsesfristen, dvs. fra 5-måneder efter regnskabsårets afslutning (4 måneder for statslige aktieselskaber og børsnoterede virksomheder). Afgiften pålægges hvert medlem af virksomhedens øverste ledelse (henholdsvis hver filialbestyrer).

Afgiften udgør pr. ledelsesmedlem (henholdsvis filialbestyrer):
- 500 kr. for 1. påbegyndte måned
- 2.000 kr. i alt for 2. påbegyndte måned, og
- 3.000 kr. i alt for 3. påbegyndte måned.
Afgiften kan højst udgøre 3.000 kr. pr. ledelsesmedlem (henholdsvis filialbestyrer).

Eksempel:

  • Fristen for modtagelse i Erhvervsstyrelsen udløber den 31/5 2017.
  • Afgiften beregnes fra den 1/6 2017.
  • Årsrapporten modtages i Erhvervsstyrelsen den 29/6 2017.
  • Afgiften udgør da 500 kr.
  • Modtages årsrapporten i stedet den 1/7 2017, udgør afgiften i alt 2.000 kr. pr. ledelsesmedlem.

Afgiftsbreve sendes til privatpersonens digitale postkasse, efter at den forsinkede årsrapport eller undtagelseserklæring er blevet modtaget og offentliggjort hos styrelsen.

Et ledelsesmedlem kan under ganske særlige omstændigheder fritages for betaling af afgiften. Du kan læse mere om fritagelse her.

Genoptagelse

Virksomheder, der er oversendt til skifteretten med henblik på tvangsopløsning, kan anmode styrelsen om at blive genoptaget. Interessentskaber og kommanditselskaber kan anmode om genregistrering. Dette kræver dog, at den eller de manglende årsrapport(er) indsendes.

Læs mere om genoptagelse efter tvangsopløsning