Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Udviklingsprojekter

Udenlandske leverandører kan afvikle deres forpligtelser til industrisamarbejde gennem udviklingsprojekter med danske virksomheder. Erhvervsstyrelsen skal godkende udviklingsprojekterne, før de sættes i gang.

Som alternativ til køb af underleverancer fra en dansk virksomhed kan den udenlandske leverandør afvikle sin forpligtelse til industrisamarbejde ved at indgå i udviklingsprojekter med danske virksomheder.

Til brug for Erhvervsstyrelsens godkendelse skal den udenlandske leverandør beskrive udviklingsprojektet i en særlig skabelon. Den berørte danske virksomhed skal godkende projektbeskrivelsen, før den sendes til Erhvervsstyrelsen.

I forbindelse med udviklingsprojekter kan Erhvervsstyrelsen godkende faktorer for overførsel af teknologi, software, kapital til udviklingsprojekter og rådgivning m.v., (se punktet om Faktorer i udviklingsprojekter.)

Vejledning til udfyldelse af anmodning om forhåndsgodkendelse (pdf)

 

Processen for godkendelse af udviklingsprojekter