Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Fonden For Entreprenørskab - Young Enterprise

Fonden for Entreprenørskab arbejder for at øge antallet af elever, studerende og undervisere, der deltager i innovations- eller entreprenørskabsrettede aktiviteter.

Fonden for Entreprenørskab blev etableret i 2010 i et tværministerielt partnerskab mellem fire ministerier. De fire ministerier er henholdsvis Uddannelses- og Forskningsministeriet, Kulturministeriet, Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling og Erhvervsministeriet. Fonden for Entreprenørskab indgår resultatkontrakt med Erhvervsstyrelsen og Styrelsen For Videregående Uddannelser. Her fastlægges fondens opgaver for det kommende år.

En national indsats

Fonden for Entreprenørskab har med ophæng i regeringens tidligere innovationsstrategi fra december 2012 til formål at skabe en sammenhængende national indsats, som sikrer integration af innovation og entreprenørskab på samtlige niveauer i det danske uddannelsessystem. Under sloganet Fra ABC til Ph.d. arbejder fonden for at øge antallet af elever, studerende og undervisere, der deltager i innovations- eller entreprenørskabsrettede aktiviteter. Målet er, at entreprenørskab skal på skemaet i folkeskolen og ungdomsuddannelserne, og at det skal ind i studieplanerne på de videregående uddannelser, så vi fremover får uddannet flere innovative virksomhedsledere og medarbejdere. At være entreprenøriel betyder, at man evner både at udvikle idéer og føre dem ud i livet.

Et nationalt videncenter

Som nationalt videncenter arbejder Fonden for Entreprenørskab også for at styrke kvaliteten af entreprenørskab i undervisningen. Det sker bl.a. via støtte til udviklingen af undervisningsmaterialer og undervisningsforløb målrettet undervisningen på alle niveauer fra grundskolen til de videregående uddannelser. Fonden støtter på baggrund af deres basisbevilling 70-100 initiativer årligt.

Læs mere på fondens hjemmeside